Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

»Administriranje« in nove obremenitve ob izplačilu dohodkov fizičnim osebam po 1. 1. 2014?

seminar

Program

13.00 začetek
14.20 odmor 
14.30 nadaljevanje 
15.30 zaključek

Trajanje: 2 uri in pol

Kotizacija

Člani: 70 € + DVV
Ostali: 100 € + DDV

 Pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija za člane 50 € + DDV na osebo ter kotizacija za ostale 75 € + DDV na osebo.Kdaj: četrtek, 6. februar 2014, ob 13.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
Spremembam na področju »obračuna in izplačila« dohodkov fizičnih oseb, kar ni in ni, ne konca, ne kraja… S 1.1.2014 stopijo v veljavo številne spremembe, ki bodo predstavljene na seminarju.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

S 1.1.2014 stopijo v veljavo:

 • določeni pomembni členi ZPIZ-2 (primeroma 18. člen DRUGO PRAVNO RAZMERJE,…),
 • nov PRAVILNIK O DOLOČANJU ZAVAROVALNE OSNOVE,
 • spremembe ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANU (nove , bistveno višje obremenitve dohodkov fizičnih oseb, predvsem dohodkov iz zaposlitve in iz naslova s. p.),
 • in OBSEŽNE spremembe pri predlaganju obračunov davčnega odtegljaja - REK Obrazcev (tako REK-1 kot REK-2 ob vsem navedenem, pa se bomo še vedno ubadali z »DELOM UPOKOJENCEV« 

V kolikor z aktualnimi spremembami še niste seznanjeni, se vam ob navedenem pojavljajo vprašanja oziroma želite svoje znanje utrditi, vas vabimo na kratek jedrnat seminar, v okviru katerega bomo »obdelali« teme kot so:

 • Kdaj oziroma koga je potrebno zavarovati na osnovi 18. člena ZPIZ-2 (avtorski honorarji, podjemne pogodbe, vpliv navedene spremembe na višino stroška le teh, kako je z obdavčitvijo navedenih dohodkov (obračun prispevkov iz dohodka, nove vrste dohodkov po REK-2),
 • zavarovalna podlaga na osnovi 16. člena ZPIZ-2 – DRUŽBENIKI- sprememba NAJNIŽJE in NAJVIŠJE ZAVAROVALNE OSNOVE, 
 • kaj določa nov PRAVILNIK O DOLOČANJU ZAVAROVALNE OSNOVE- nič več zavarovalnih razredov ampak individualno zavarovane osnove,
 • kakšne prispevke bomo po novem plačevali za ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE iz naslova podjemne pogodbe, avtorskega honorarja, …, »popoldanskega S.P.-ja, kaj bo osnova za obračun prispevka za ZZ pri samostojnih podjetnikih- POZOR in kaj najnižja osnova pri dohodkih iz delovnega razmerja,
 • SPREMEMBE PRI REK-1 in REK-2 obrazcih (ugotovitev zavarovalnega statusa prejemnika dohodka (18. člen ZPIZ-2), nove vrste dohodkov, POROČANJE O IZPLAČANIH POVRAČILIH STROŠKOV in drugih dohodkov iz delavnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, poročanje o upoštevanih DAVČNIH OLAJŠAVAH, poročanje o vrstah DANIH BONITET, o ŠTEVILU UR in znesku plače, nadomestila plač, o nepremičninah, …
 • DELO UPOKOJENCEV (vrste, omejitve, obdavčitev, …)
 • praktični primeri izračunov obdavčitve določenih vrst dohodkov, … 

 

Predavateljica 
Jana Galič


Jana Galič, dipl. ekon., je davčna svetovalka in dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Deluje tudi kot članica državne izpitne komisije za NPK knjigovodja oz. računovodja in kot samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja,…) s področja računovodstva in davkov. Prav tako je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja naročnikov za založbo Verlag Dashöfer, kot avtorica in soavtorica pa je izdala že štiri priročnike.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 30. 1. 2014. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20140206 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.