Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Modeliranje poslovnih procesov

brezplačno usposabljanje

Program

13.00 začetek
17.30 zaključek

Trajanje: Izobraževalni program traja 50 ur. Od 30 do 35 ur bo pripadalo praktičnemu izvajanju v obliki delavnic.

Kotizacija

Člani in ostali: brezplačno

PRIJAVA

Dogodek soorganiziramo s Centrom za poslovno usposabljanje 

 

 

 

Dogodek je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Kdaj: od 11. februarja do 14. marca 2014 (torki in petki – 8 srečanj), ob 13.00
Kje: Šolski center Krško - Srednja šola Sevnica (Savska cesta 2, 8290 Sevnica)

Namen in cilj usposabljanja:
V času ekonomske krize v Sloveniji in svetu je poslovna učinkovitost podjetja ključna za uspešnost podjetja. Modeliranje poslovnih procesov vključuje identifikacijo ključnih poslovnih procesov, njihovega izboljševanja in posledično večjo učinkovitost in uspešnost podjetja. Prav tako predstavlja prvo in najpomembnejšo fazo v življenjskem ciklu upravljanja poslovnih procesov, omogoča izboljševanje le teh  na hitro spreminjajočem se trgu v skladu s potrebami podjetja.

Z znanjem modeliranja poslovnih procesov bo udeleženec pridobil poslovna, komunikacijska in tehnična znanja in metode, ki mu bodo omogočale poznavanje obstoječih in uvajanje bodočih poslovnih procesov v podjetje.

Vljudno vabljeni!

TEMATSKI SKLOPI

 

1.    Osnove managementa in modeliranja poslovnih procesov (teoretične predpostavke)    

 • Pomen poznavanja in optimizacije poslovnih procesov
 • Modeliranje kot ključna faza managementa poslovnih procesov
 • Postopek modeliranja in osnovni koncepti posameznih modelov
 • Poslovni in informacijski vidik modeliranja in managementa poslovnih procesov
 • Prenova poslovnih procesov
 • Sodobna računalniška orodja za modeliranje poslovnih procesov

2.    Ključni dejavniki uspeha pri prenovi poslovnih procesov (teoretične predpostavke)    

 • Projektni pristop pri modeliranju in managementu poslovnih procesov
 • Projektno vodenje, projektna skupina, skupinsko delo
 • Sodobna komunikacijska orodja za podporo skupinskemu delu
 • Ključni dejavniki uspeha in njihovo merjenje

3.    Identifikacija ključnih poslovnih procesov (praktični primeri in delavnica)    

 • Merila pri identifikaciji in izboru ključnih poslovnih procesov
 • Temeljni in podporni procesi
 • Evidentiranje ključnih poslovnih procesov (As-Is)

4.    Modeliranje trenutnih poslovnih procesov (delavnice)    

 • Modeliranje procesov in iskanje glavnih pomanjkljivosti pri njihovem izvajanju
 • Možnosti dokumentiranja ključnih elementov v procesu in pomen tega pri njihovi prenovi

5.    Modeliranje bodočih poslovnih procesov (delavnice)    

 • Odstranjevanje odvečnih aktivnosti iz modela
 • Spreminjanje in dodajanje novih aktivnosti
 • Dokumentiranje prenove procesov
 • Priprava predstavitve

CILJI USPOSABLJANJA - Udeleženec bo ob zaključku izobraževanja:

 • prepoznal ključne poslovne procese v podjetju,
 • znal modelirati trenutne (As-Is) in bodoče poslovne procese (To-Be) ter jih kompetentno predstavljati različnim ciljnim skupinam zaposlenih v podjetju,
 • poznal metodologijo uvajanja izboljševanja procesov,
 • poznal osnovna računalniška orodja za modeliranje poslovnih procesov.

 

SPLOŠNA ZNANJA IN KOMPETENCE:

 • pridobiti generična znanja o managementu poslovnih procesov
 • pridobiti specifična znanja in poklicno specifična znanja iz področij modeliranja procesov in managementa poslovnih procesov,
 • standardne metode in postopke pri modeliranju poslovnih procesov,
 • komunikacijska orodja pri modeliranju poslovnih procesov,
 • ključni problemi pri izvajanju in obvladovanju poslovnih procesov ter nakazati rešitve,
 • identifikacija ključnih procesov v podjetjuupravljavcem poslovnih procesov v podjetju, ki nosijo odgovornost za njihovo učinkovito izvajanje in za uvajanje sprememb v poslovnih procesih.

 

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM JE NAMENJEN:

 • upravljavcem poslovnih procesov v podjetju, ki nosijo odgovornost za njihovo učinkovito izvajanje in za uvajanje sprememb v poslovnih procesih
 • vodjem enot, služb, managerjem, vodilnim in vodstvenim delavcem

Predavatelja 
mag. Gorazd Buh, MscBA
dr. Jože Kropivšek

Mag. Gorazd Buh, MscBA, je direktor podjetja BIPLUS d.o.o., ki se ukvarja z uvajanjem sprememb v podjetja, še posebej na področju poslovnih procesov. Poleg področja upravljanja poslovnih procesov (BPM)  ima tudi dolgoletne vodstvene izkušnje iz področij prodaje, trženja in CRM. V preteklosti je bil še posebej aktiven na področju časopisnega založništva. Bil je zaposlen ali je svetoval Časniku Finance, Dnevniku d.d. in Delu d.d.. Magistriral je s temo Uvajanje in vrednost sistema CRM v časopisnem založništvu. Je član združenja poslovnih analitikov IIBA Slovenija.

Dr. Jože Kropivšek je predavatelj in raziskovalec na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Njegovo področje raziskovanja je predvsem management (proizvodnih) podjetij ter poslovna in proizvodna informatika. Je član WEMA international association. Je avtor več kot 70-ih znanstvenih in strokovnih prispevkov. V preteklosti je sodeloval pri številnih aplikativnih projektih, predvsem s področja informatizacije in optimizacije poslovanja ter sodobnih sistemov izobraževanja.

Prijave:

S prijavo potrjujete udeležbo na usposabljanju in sodelovanje v vseh fazah usposabljanja. Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število je omejeno. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Prijavite se lahko TUKAJ.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si