Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Varno delo z živili (HACCP) in nalezljive bolezni

PRESTAVLJENO strokovno usposabljanje

Program

12.00 začetek
15.20 zaključek

Trajanje: 4 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: 70 € + DDV
Ostali: 100 € + DDV
Pri udeležbi več udeležencev iz enega podjetja je kotizacija, za člane GZDBK 60 € + DDV, za ostale 90 € + DDV, na udeleženca.

USPOSABLJANJE JE PRESTAVLJENO - podrobnosti so na voljo na povezavi:
strokovno usposabljanje 21.11.2014 - Varno delo z živili (HACCP) in nalezljive bolezni ›


Usposabljanje organiziramo v sodelovanju s strokovnjaki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano v Novem mestu.

Kdaj: četrtek, 4. september 2014, ob 12.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj strokovnega usposabljanja je: predstaviti spremljajoče higienske programe in HACCP sistem, ki sta glavni vodili pri zagotavljanju zdravstveno ustreznih živil.
Usposabljanje je namenjeno vsem zaposlenim, ki pri svojem delu prihajajo v stik z živili, ki bodo pridobili in razširili znanja in vedenja s področja varnega ravnanja z živili.
Predstavljen bo tudi potek in način širjenja nalezljivih bolezni, ki so še vedno velik javno – zdravstveni problem. Udeleženci bodo seznanjeni s preventivnimi ukrepi s katerimi bodo preprečevali širjenje nalezljivih bolezni. Usposabljanje je še posebej namenjen vsem, ki pri svojem delu prihajajo v stik z živili.

Vljudno vabljeni!

VSEBINA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA

 

VARNO DELO Z ŽIVILI

  • Dobre higienske prakse spremljajočih higienskih programov (osebna higiena in zdravstveno stanje zaposlenih, vzdrževanje delovnih prostorov in pripomočkov, higiensko – tehnične zahteve živilskih objektov … ).
  • Obstoječa slovenska in evropska zakonodaje.
  • Načela HACCP sistema in ostale vsebine in napotki za varno ravnanje z živili.

NALEZLJIVE BOLEZNI IN PREVENTIVA

  • Potek in način širjenja nalezljivih bolezni.
  • Povzročitelji in skupine nalezljivih bolezn.
  • Preprečevanje nalezljivih bolezni.

Predavatelja 
Andrej Povše in Matic Molan, strokovna uslužbenca NLZOH v Novem mestu.

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 1. 9. 2014. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20140904 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si