Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Ugotavljanje stroškov in njihovo upravljanje

delavnica

Program

13.00 začetek
15.00 zaključek

Trajanje: 2 uri

Kotizacija

Člani: 50 + DDV
Ostali: 150 € + DDV

Delavnico organiziramo v sodelovanju z Višjo strokovno šolo pri Ekonomski šoli v Novem mestu.

Kdaj: torek, 16. september 2014, ob 13.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj delavnice:
Stroškovna učinkovitost je cilj slehernega podjetja. V času globalne tekme, kjer moramo tekmovati z najboljšimi podjetji na svetu, moramo tudi sami imeti stroškovno čimbolj učinkovito podjetje. Če podjetje lahko zmanjšuje stroške na enoto proizvoda, potem lahko preživi in deluje uspešno na dolgi rok. Namen delavnice je zatorej, da slušatelj pridobi znanja za analitično vodenje in obdelovanje stroškov ter vzpostavitev učinkovitega merjenja stroškov.

Komu je delavnica namenjena?

Delavnica je namenjena vsem, ki upravljajo in vplivajo s svojimi odločitvami na stroške (poslovodja, vodja obrata, vodja poslovalnice, vodja določenega proizvodnega programa, računovodja, direktorji mikro in manjših podjetij).

Kaj boste pridobili?

 • Spoznali boste različne delitve stroškov.
 • Spoznali boste kako določene delitve stroškov vplivajo na poslovanje.
 • Naučili se boste izbrati pravo metodo delitve stroškov.
 • Pridobili boste znanje za analiziranje in obdelovanje podatkov pri ugotavljanju stroškov.

 

Vljudno vabljeni!

I. UVOD

 • pomen stroškovne učinkovitosti
 • pomen obvladovanja stroškov
 • učinkovit strošek, učinkovito podjetje

II. VRSTE STROŠKOV

 • fiksni in variabilni stroški
 • posredni in neposredni
 • ključi za razdeljevanje stroškov

III. MERJENJE IN OCENJEVANJE STROŠKOV

 • kako izdelati sistem za merjenje stroškov
 • kako načrtujemo stroške
 • merjenje stroškov
 • ocenjevanje stroškov

IV. OBVLADOVANJE STROŠKOV

 • kako ugotavljamo kateri strošek je dober
 • kako nadziramo stroške

V. PRAKTIČNA PREDSTAVITEV NA PRIMERIH

 • predstavitev praktičnih primerov
 • vaje

VI. ZAKLJUČEK

 • ideje in vprašanja

 

Predavatelji 
Mag. Borut Retelj 

Mag. Borut Retelj je pomagal že več podjetjem pri reševanju tovrstnih težav. Svetoval je že v skupini G7, deloval v podjetju Malkom, d. o. o. in pomagal reševati težave v večih manjših podjetjih.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 11. 9. 2014. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20140916 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si