Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Novosti in spremembe, ki jih prinaša nova izdaja ISO 9001:2015

seminar

Program

12.00 začetek
16.00 zaključek

Trajanje: 4 ure

Kotizacija

Člani: 90 € + DDV
Ostali: 120 € + DDV

 

Sekcija za kakovost in inovativnost v sodelovanju z SIQ


 

Kdaj: četrtek, 11. september 2014, ob 12.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja: 

Nova izdaja standarda ISO 9001 je predvidena septembra 2015. Udeleženci dobijo celovit vpogled v novosti in spremembe, ki jih prinašajo zahteve nove izdaje standarda ISO 9001:2015 ter se ob obravnavi primerov že v naprej pripravijo na prenos sprememb v svojo prakso. Izkoristite srečanje za pridobitev uporabnih informacij, ki vam bodo koristile pri vašem delu. Udeleženci dogodka pridobijo tudi POTRDILO O UDELEŽBI

Vljudno vabljeni!

Vsebina

Nova izdaja standarda ISO 9001 je predvidena septembra 2015. Nova izdaja standarda ISO 9001 prinaša pomembne spremembe v smeri strateškega vodenja organizacije ter s tem povezanimi tveganji in priložnostmi. Predlagane spremembe standarda bodo pripomogle tako k nadaljnjemu razvoju sistema vodenja organizacije kot k uspešnosti poslovanja. 

Iz vsebine

 • Nova struktura in vsebina standarda sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
 • Prenovljena načela vodenja kakovosti
 • Podroben pregled novih in spremenjenih zahtev ISO 9001
 • Obravnava praktičnih primerov za utrditev razumevanja novih zahtev ISO 9001
 • Kako prenesti nove zahteve v prakso (izvedba, dokumentacija, ...)
 • Plan prehoda na izpolnjevanje novih zahtev za certificirane organizacije

Komu je seminar namenjen?

 • Predstavnikom vodstva in odgovornim za sistem vodenja kakovosti;
 • presojevalcem in svetovalcem s področja sistemov vodenja;
 • vsem, ki se želite pravočasno pripraviti na nove zahteve standarda.

Program

 • 12.00 - 13.30 Uvod
 • 13.30 - 13.45 Odmor
 • 13.45 - 15.30 Nadaljevanje
 • 15.30 - 16.00 Vprašanja in zaključek

Predavatelj
mag. Peter Kunc

Novosti in spremembe bo predstavil mag. Peter Kunc, ki je že 22 let član skupine na mednarodnem nivoju (ISO/TC 176) za pripravo nove izdaje standarda ISO 9001 in za tolmačenje zahtev obstoječe izdaje ISO 9001:2008 ter vodilni presojevalec za sisteme vodenja z več kot 20-letnimi izkušnjami s presojami v slovenskih organizacijah.

Kotizacija:

Kotizacija vključuje udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdilo o udeležbi. 

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 8. 9. 2014. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20140911 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: Andreja Vidrih, 07 33 22 184, andreja.vidrih@gzdbk.si.