Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Računovodstvo za tajništva in administrativne sodelavce

delavnica

Program

11.30 začetek
13.00 odmor 
13.20 nadaljevanje 
14.50 zaključek

Trajanje: 4 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: 65 € + DDV
Ostali: 90 € + DD

Kdaj: petek, 3. oktober 2014, ob 11.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj delavnice je seznaniti slušatelje s temeljnimi administrativnimi postopki spremljanja poslovnih dogodkov v podjetju, kot so službene poti, vodenje blagajne, izdajanje in prejemanje računov, priprava obračunskih podatkov za obračun plač zaposlenih. Slušatelji po zaključneni delavnici pravilno izpolnijo in obračunajo potni nalog, poznajo pravila v zvezi z gotovinskim poslovnajem, poznajo postopke pri terjanju kupcev, ločijo stroške reprezentance, daril in reklam, ter znajo zahtevati vse podatke, ki so potrebni za obračun plače, vzdrževani družinski člani, olajšave ipd.

Vljudno vabljeni!

Delavnica je namejena poslovnim sekretarjem, tajnikom in ostalim administrativnim sodelavcem, računovodjem, direktorjem in vsem tistim, ki jih tematika zanima.

Vsebina

  • Izpolnjevanje in obračun potnega naloga. Najpogostejše napake v praksi v zvezi z obračunom potnih nalogov. Kako ravnajo davčni inšpektorji pri pregledu potnih nalogov?
  • Blagajniško poslovanje in pravila pri plačevanju z gotovino in prejemanju gotovine. Ali je potrebno določiti blagajniški maksimum in ali je potrebno polagati prejeto gotovino na računi? Kakšne usmeritve moramo sprejeti v zvezi z gotovinskim poslovanjem?
  • Vrste knjigovodkih listin, ki so podlaga knjiženju. Kateri dokumenti so potrebi za knjiženje oz. katere dokumente ni potrebno zavesti v poslovne knjige?
  • Vodenje izdanih in prejetih računov. Kako spremljati odprte postavke in terjati kupce?
  • Evidentiranje stroškov reprezentance, poslovnih daril in reklam. Davčna obravnava in obveznosti v zvezi s tem.
  • Kateri podatki so potrebni za obračun plače zaposlenih in primer preprostega obračuna plače.

Predavateljica
Urška Trobej

Urška Trobej, direktorica podjetja Računovodsko izobraževalno središče, voditeljica izobraževanj za pridobitev naziva NPK računovodja in drugih strokovnih izobraževanj ter gradiv s področja računovodstva in davkov.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 29. 9. 2014. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20141003 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si