Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Zbor članov Sekcije za okolje in energijo s predavanjem ISO 14001:2015

Program

13.00 uradni del zbora članov 
13.30 predavanje
15.00 zaključek

Trajanje: 2 uri

Kotizacija

Člani: brezplačno
Ostali: 75 € + DDV

 

Sekcija za okolje in energijo.

Kdaj: torek, 25. oktober 2016, ob 13.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (II. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

 
Na zbor članov vabimo vse dosedanje člane Sekcije za okolje in energijo, kakor tudi vse ostale, ki bi to želeli postati. Članstvo v sekciji je brezplačno za vse zaposlene v podjetjih naših članov. 

Vljudno vabljeni!

Pristopite k sekciji! PRISTOPNA IZJAVA SOE

ZBOR ČLANOV Sekcije za okolje in energijo

 

Letošnjo jesen se izteka štiriletni mandat izvršilnega odbora Sekcije za okolje in energijo. Obdobje štirih let je bilo pestro, polno novih izzivov, poznanstev in izkušenj. Z aktivnim sodelovanjem dosedanjih članov smo v tem času skozi seje, izobraževanja, izmenjave dobrih praks in posvete, razširjali obzorja in znanje na področjih delovanja sekcije.

Prihodnost - industrija 4.0 in koncept krožnega gospodarstva, bo od nas zahtevala nova znanja in nove pristope k obvladovanju poslovnih procesov.

Se tudi v vašem podjetju srečujete z izzivi, ki vam jih ne eni strani postavlja okoljska zakonodaja, na drugi pa boj za konkurenčnost? Zbrani v sekciji jih lahko rešujemo skupaj! Vabljeni, da se nam pridružite.

Na zbor članov vabimo vse dosedanje člane Sekcije za okolje in energijo, kakor tudi vse ostale, ki bi to želeli postati. Članstvo v sekciji je brezplačno za vse zaposlene v podjetjih naših članov.

Dnevni red zbora članov 

  1. Odprtje zbora članov Sekcije za okolje in energijo
  2. Sprejem poročila o delu v obdobju 2015/2016
  3. Izvolitev predsednika in članov izvršilnega odbora sekcije
  4. Predstavitev in sprejem programa dela za obdobje 2016/2017
  5. Razno

Predavanje 

ZAHTEVE NOVEGA STANDARDA ISO 14001:2015 V PRAKSI

V septembru 2015 je bila objavljena nova (tretja) izdaja zahtev standarda sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015.

Nova izdaja je povzetek dobrih poslovnih praks najboljših organizacij in prinaša širši, strateški okoljski pogled na vpetost organizacije v poslovno okolje. Organizacije vodi na poti sistematičnega pristopa k odgovornemu okoljskemu ravnanju, da bodo lažje prepoznavale prihajajoče okoljske spremembe, se nanje pravočasno pripravile in jih učinkoviteje izkoristile za svoj in družbeni trajnostni razvoj.

Udeleženci se boste seznanili z zahtevami nove izdaje standarda ISO 14001:2015 ter na praktičnih primerih spoznali, kako zahteve učinkovito prenesti v svojo delovno prakso.

 

Predavala bo Blanka Kaker, SIQ, univ. dipl. kem. je od leta 2005 na SIQ strokovna vodja produktov ravnanja z okoljem (ISO 14001, EMAS, ogljični odtis), upravljanja z energijo (ISO 50001) in verifikacijo poročil o emisijah toplogrednih plinov. Je tudi vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, upravljanja z energijo in vodenja varnosti in zdravja pri delu ter ocenjevalka po modelu poslovne odličnosti. Izkušnje je več kot dvajset let pridobivala v velikem metalurškem podjetju, kjer je bila odgovorna tudi za uvedbo in skrbništvo sistemov vodenja ter razvoj in uvajanje informacijskih  sistemov v proizvodnji in kontroli jekla.

 

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 21. 10. 2016.

Dodatna pojasnila: Andreja Vidrih, 07 33 22 180, andreja.vidrih@gzdbk.si