Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Odprtokodne IT rešitve za MSP

delavnica

Program

13.00 začetek
15.00 zaključek

Trajanje: 2 uri

Kotizacija

Člani: brezplačno
Ostali: 50 € + DDV

Delavnico organiziramo v sodelovanju z Višjo strokovno šolo pri Ekonomski šoli v Novem mestu.

Kdaj: ponedeljek, 9. februar 2015, ob 13.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj delavnice:
Uporaba sodobnih IT rešitev je danes nujna za vsako podjetje, naj bo to malo, srednje ali veliko. Mnoga, še zlasti mala in srednje velika podjetja (MSP), se znajdejo v zagati, kako vzpostaviti in katere IT rešitve in orodja uporabiti za učinkovito delovanje ter izvajanje poslovnih procesov. Ali naj ta odločitev temelji na uporabi lastniške ali odprtokodne programske opreme? Odprtokodna programska oprema temelji na odprtih standardih, ti pa omogočajo enostavno širjenje in bogatitev znanja, s tem tudi trajnostni razvoj samega podjetja in družbe kot celote. A odločitev ni enostavna. Projekti informatizacije poslovanja so že sami po sebi tvegani, tehtanje med odprtokodnim ali lastniškim pa v proces odločanja vnaša dodatno kompleksnost.
Na interaktivni delavnici bomo pogledali in morda redefinirali pojem odprte kode, razpravljali o argumentih za in proti njeni uporabi, ključnih dejavnikih uspešnosti izvedbe tovrstnih projektov, predstavili nabor odprtokodnih rešitev in nekaj primerov dobrih praks. Udeležencem bomo skušali dokazati, da je moč tudi s takšnimi orodji na enostaven in učinkovit način zasledovati poslovne cilje MSP.

Komu je delavnica namenjena?

Delavnica je namenjena vsem, ki sodelujejo pri informatizaciji poslovanja kakor tudi tistim, ki jih tematika zanima.

 

Vljudno vabljeni!

Primeri:

 

 

Predavatelji 
Mag. Janez Bauer, MBA 

Janez Bauer je po srednji elektrotehniški šoli pričel študij na I. stopnji Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor - Univerze v Mariboru na smeri Poslovna informatika. Zatem je nadaljeval študij na II. stopnji iste fakultete na smeri Marketing. V letu 2007 je uspešno končal magistrski MBA študij EPF Maribor na smeri Proizvodni management, v letu 2012 pa Akademijo trajnostnega razvoja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Kariero je pričel kot razvijalec elektronskih naprav v razvojnem oddelku Iskre Hipot, od leta 1992 nadaljeval kot pomočnik poveljnika za informatiko 2. Pokrajinskega poveljstva Slovenske vojske. Kot informatik je od 1997 do 2003, potem pa do konca leta 2013 kot pomočnik direktorja, delal tudi na Zavodu za zdravstveno varstvo Novo mesto. Leto 2014 je pričel kot svetovalec za ekonomiko in trženje v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.

Vodil je kar nekaj referenčnih projektov - od IT projektov do uvedbe, certifikacije in akreditacije sistemov vodenja kakovosti po zahtevah standardov ISO 9001, EN ISO/IEC 17025, EN ISO/IEC 17020, ISO/IEC 27001.

Je presojevalec sistemov vodenja po zahtevah standardov ISO 9001 in ISO/IEC 27001 pri Slovenskem inštitutu za kakovost in meroslovje. Svoje bogato znanje in izkušnje prenaša na študente kot predavatelj predmetov Organizacija in management podjetja ter Projektno organiziranje poslovnih dogodkov na Ekonomski šoli Novo mesto - Višji strokovni šoli. Je avtor in soavtor kar nekaj bibliografskih enot.

Z družino živi v Novem mestu.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 3. 2. 2015. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20150209 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si