Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Novosti in spremembe, ki jih prinaša ISO 14001:2015

seminar

Program

12.00 začetek
13.30 odmor
13.50 nadaljevanje
15.20 zaključek

Trajanje: 4 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: 110 € + DDV
Ostali: 170 € + DDV

 

Izobraževanje organizirata Sekcija za kakovost in inovativnost in Sekcija za okolje in energijo v sodelovanju s SIQ 

Kdaj: torek, 20. januar 2015, ob 12.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja: 

Udeleženci se bodo seznanili s spremembami, ki jih prinaša nova izdaja standarda ISO 14001:2015 ter na primerih spoznali, kako te spremembe prenesti v prakso. 
Udeleženci pridobijo tudi POTRDILO O UDELEŽBI

Vljudno vabljeni!

Iz vsebine

 • Obvladovanje okoljskih tveganj in standardi s področja ravnanja z okoljem (skupina ISO 14001)
 • Struktura novih standardov sistemov vodenja
 • ISO 14001:2015 – pregled novih oz. spremenjenih zahtev
 • Kako prenesti nove zahteve v prakso (obravnava primerov)
 • Plan prehoda za certificirane organizacije 

Komu je seminar namenjen?

 • Vodilnim delavcem in predstavnikom vodstva, odgovornim za strateške vidike trajnostnega razvoja,
 • odgovornim za sisteme ravnanja z okoljem in/ali vodenje kakovosti v organizacijah,
 • strokovnim izvedencem, okoljskim inženirjem, ekologom;
 • presojevalcem, strokovnjakom s področja trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti;
 • vsem, ki jih zanima okoljsko odgovorno delovanje.

Predavateljica 
Blanka Kaker

Novosti in spremembe bo predstavila Blanka Kaker, univ. dipl. kem., ki je od leta 2005 na SIQ strokovna vodja produktov ravnanja z okoljem (ISO 14001, EMAS, ogljični odtis), upravljanja z energijo (ISO 50001) in verifikacijo poročil o emisijah toplogrednih plinov. Je tudi vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, upravljanja z energijo in vodenja varnosti in zdravja pri delu ter ocenjevalka po modelu poslovne odličnosti.

Kotizacija:

Kotizacija vključuje udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdilo o udeležbi. 

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 14. 1. 2015. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20150120 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdkb.si.