Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Upravljanje s časom in učinkovitost na delovnem mestu

delavnica in interaktivno predavanje

Program

8.30 začetek
10.30 odmor za kavo 
11.00 nadaljevanje  
13.00 zaključek

Trajanje: 5 andragoških ur

Kotizacija

Člani: 110 € + DDV
Ostali: 140 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija za eno osebo za člane 95 € + DDV, za ostale 110 € + DDV.

Kdaj: petek, 6.februar 2015, ob 8.30 

Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj izobraževanja:
Udeleženci bodo spoznali proces organizacije samega sebe, kako učinkovito upravljati s svojim časom ter načine uspešnega vodenja sodelavcev.

Koristi udeležencev: Dobra samoorganizacija časa poveča poslovno in osebno učinkovitost. Posledično zmanjšuje tudi priložnosti za stres.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

UČINKI tega izobraževanja so smiselni, saj:

• povečamo učinkovitost samih sebe in svojih sodelavcev,

• izboljšamo upravljanje s časom in organizacijo dela, svojo in od sodelavcev.

 

KAJ SE BOMO PREVERILI, VADILI IN UTRJEVALI:

  • Časovno črto.
  • Organiziranje samega sebe: nujne/pomembne in rutinske/kreativne naloge, postavljanje prioritet.
  • Uspešno vodenje sodelavcev: načrtovanje (opredelitev dolžnosti,delegiranje), izvrševanje (management s pomočjo ciljev), preverjanje, ocenjevanje.
  • Paretovo načelo.
  • Tatovi časa.
  • Pripomočki za upravljanje s časom.
  • Asertivnost.
  • Delovni stili.
  • Prepričanja (priganjalci) kot tatovi časa.

 

Predavateljica 
Irena Vrhovnik

Irena Vrhovnik je učiteljica slovenskega jezika, andragoginja, NLP Coach (International Neuro-Linguistic Programming Trainers Association) in mednarodni SDI (Strength Deployment Inventory) trener. 2008 je opravila TA (Transakcijsko analizo) 101, kjer študij nadaljuje. Opravila je Pedagoško-andragoško izobraževanje za predavatelje višjih šol, na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot predavateljica ali trenerka je sodelovala s številnimi podjetji in organizacijami, med katerimi so Krka, d. d., Terme Krka, d. o. o., Domel, d. o. o., Ministrstvo za obrambo RS, Slovenska vojska, Center za usposabljanje Poljče, Adria Mobil, d. o. o., GZS, CPU, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Chiesi Slovenija, d. o. o., UKC Ljubljana, Zdravstveni domovi v Sloveniji, Slovenski inštitut za standardizacijo, Slovensko farmacevtsko društvo, na Tednih vseživljenjskega učenja in Svetovnih tednih podjetništva.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 2. 1. 2015. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20150206 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si