Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev praktičnega izobraževanja v podjetju

dvodnevno usposabljanje

Program

8.00 začetek
16.00 zaključek

Trajanje: 24 pedagoških ur

Kotizacija

Člani: 50 + DDV
Ostali: 150 € + DDV

Usposabljanje organiziramo v sodelovanju z Višjo strokovno šolo pri Ekonomski šoli v Novem mestu.

Kdaj: torek, 10. in 17. marec 2015, ob 8.00
Kje: na Ekonomski šoli Novo mesto (II. nadstropje, predavalnica 3 v prostorih Višje strokovne šole)

Namen usposabljanja:
Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (UL RS, št. 86/04, 50. člen, št. 100/2013) postavlja določila na področju povezovanja izobraževanja in dela. Delodajalci morajo biti pozorni na izpolnjevanje pogoja o pedagoško-andragoški usposobljenosti, ki je obvezni pogoj za mentorja praktičnega izobraževanja. Pedagoško-andragoška usposobljenost mentorjev je eden izmed pogojev za verifikacijo učnih mest pri delodajalcu. 

Cilj usposabljanja je usposobiti udeležence za izvajanje mentorstva pri praktičnem izobraževanju, s poudarkom umestitve pedagoške dimenzije v gospodarsko okolje. Mentor ne uvaja le šolajoče mladine, pač pa skrbi tudi za uvajanje novosti in za prenos znanja na sodelavce in novo zaposlene. V okviru usposabljanja dobi udeleženec kompetence učinkovitega pedagoško-andragoškega dela z udeleženci različne starosti. Nadalje se usposobijo za izvajanje poučevanja in uvajanja mladih v delovno okolje.

Vljudno vabljeni!

Vsebina usposabljanja

  • Udeleženci usvojijo postopke načrtovanja, izvajanja in poučevanja v delovnem procesu ter spoznajo orodja, ki jih pri tem uporabljajo.
  • Udeleženci usvojijo veščine uspešne medsebojne komunikacije, ki spremljajo proces izmenjave znanja ter značilnosti nove generacije mladih.
  • Udeleženci spoznajo značilnosti sistema izobraževanja, s poudarkom na ravni višješolskega strokovnega izobraževanjaorem.

Program usposabljanja

  1. Izobraževalni sistem v RS
  2. Andragogika (18+, izzivi nove generacije)
  3. Komunikacijske veščine
  4. Ergodidaktika (izobraževanje v delovnem procesu)
  5. Timsko in projektno delo

Pogoji za vključitev v program usposabljanja za mentorja praktičnega izobraževanja

Mentor študenta mora imeti najmanj tako stopnjo izobrazbe, kot jo bo pridobil študent z uspešno zaključenim izobraževanjem.

Pogoji za uspešno končanje programa usposabljanja

Za uspešno dokončanje programa usposabljanja se mora udeleženec udeležiti izvedbe 16 kontaktnih ur in izdelati projektno nalogo na izbrano temo. Za pripravo in izdelavo ustrezne projektne naloge udeleženec potrebuje vsaj 4 pedagoške ure samostojnega dela. Prvi rok za oddajo naloge je 24. 3. 2015 na e-naslov gzdbk@gzdbk.si. Potrdilo o opravljenem usposabljanju udeleženec prejme šele po uspešno ovrednoteni nalogi s strani izobraževalca. 

 

Predavatelji 
Ekipa predavateljev, ki je skrbno izbrana in določena s strani vodstva Višje strokovne šole pri Ekonomski šoli v Novem mestu. 

mag. Iris Fink Grubačević
mag. Janez Bauer, MBA
Sonja Križaj Zuhair, mag. posl. ved
Meta Gašperšič, univ. dipl. org. dela
Marija Lekše, univ. dipl. ekon.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo po uspešno opravljenih obveznostih udeleženca (udeležbi na dveh predavanjih in uspešni projektni nalogi).

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 4. 3. 2015. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 2015031017 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si