Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Evropska sredstva za razvoj poslovnih modelov

predstavitev razpisa (klica)

Program

13.30 začetek
15.00 zaključek

Trajanje: uro in pol

Kotizacija

Člani: brezplačno
Ostali: 50 € + DDV

Predstavitev organiziramo v sodelovanju s Slovenskih gradbenim grozdom in Sekcjo mikro in malih podjetij ter samostojnih podjetnikov.

Kdaj: četrtek, 5. marec 2015, ob 13.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj predstavitve razpisa (klica SME business model innovation) je predstaviti konkretne možnosti, ki jih program Horizon 2020 nudi malim in srednjim podjetjem za podporo razvoja inovativnih poslovnih modelov.
Poleg splošnih informacij o programu Horizon 2020 bodo udeleženci spoznali specifike razpisa za razvoj inovativnih poslovnih modelov in pridobili osnovne informacije, kako se lotiti izdelave poslovnega modela s pomočjo metodologije in orodja Canvas.

Komu je predstavitev namenjena?

Posebej želimo izpostaviti, da je predstavitev poleg proizvodnim podjetjem namenjena tudi podjetjem, ki opravljajo dejavnosti v novih sektorjih, kot so kreativne industrije ali socialno gospodarstvo in podjetjem, ki opravljajo dejavnosti povezane s kulturno dediščino (na primer turizem).

 

Vljudno vabljeni!

Vsebina


  • Osnovne informacije o programih H2020 in COSME.
  • Predstavitev razpisa za inovativne poslovne modele za mala in srednje velika podjetja.
  • Uporaba orodja in metodologije Canvas za izdelavo poslovnih modelov.

Predavatelj 
Andro Goblon 

Andro Goblon je vodja projektov v Slovenskem gradbenem grozdu – GIZ, kjer deluje na razvoju projektnih idej, spremljanju in vključevanju v evropske programe in razpise, s praktičnimi izkušnjami izvajanja razvojno raziskovalnih projektov, razvoja kompetenc, izobraževanja in prenosa znanj.

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 2. 3. 2015. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 201500305 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si