Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Pisno poslovno komuniciranje (Preženimo jezikovne zadrege)

seminar z vajami

Program

9.00 začetek
10.30 kratek odmor 
10.40 nadaljevanje
12.10 odmor s pogostitvijo
12.40 nadaljevanje
14.10 zaključek

Trajanje: 6 pedagoških ur

Kotizacija

Člani: 110 € + DDV
Ostali: 190 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija za eno osebo za člane 90 € + DDV, za ostale 150 € + DDV.

 

Kdaj: ponedeljek, 16. marec 2015, ob 9.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja z vajami:
Na izobraževalnem druženju bomo osvežili pravila jezikovna bontona, obnovili pravopisna pravila in se seznanili z novostmi oziroma spremembami. Po zaključku bodo udeleženci znali slišano prenesti v prakso, v svoja besedila, zato bo tudi prvi vtis boljši (dopis, vabilo, elektronsko sporočilo, netiketa …).

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki pisno komunicirajo (predstavnikom za odnose z javnostmi, poslovnim sekretarjem, tajnicam, referentom, svetovalcem, vodjem oddelkov, organizatorjem dogodkov, urednikom spletnih strani in glasilom …).

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 • Značilnosti različnih besedilnih vrst
 • Deli dopisa in njihove značilnosti
 • Pravopisna pravila (mala in velika začetnica, ločila, tujke, pisanje skupaj, narazen z vezajem …)
 • Slovnična pravila
 • Slog
 • Raba tujk – da ali ne?
 • Podpisovanje dokumentov
 • Žigosanje
 • Celostna podoba dopisa
 • Kreativno pisanje 

Dodatno pojasnilo: Predavateljica bo na voljo za morebitna vprašanja in nasvete tudi po zaključenem uradnem delu izobraževanja.

Predavatelj
Irena Potočar Papež

Predavateljica je univerzitetna diplomirana pedagoginja in profesorica slovenščine ter NLP praktik.

Moderira številne poslovne in svečano kulturne dogodke, predava na VŠ, podaja jezikovne namige dvakrat mesečno v redni avtorski oddaji TV Novo mesto (Vaš kanal) z naslovom Moja sLOVEnščina

Predava že vrsto let, v podjetjih in organizacijah, zaposlenim v vseh hierarhičnih ravneh. Njena prednost je gotovo tudi lasten ji preplet teorije s prakso, saj je delala v različnih okoljih – predšolska vzgoja, osnovno- in srednješolsko izobraževanje, javna uprava, gospodarstvo.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 11. 3. 2015. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20150316 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si