Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Zaključevanje poslovnega leta z nasmehom na obrazu

seminar

Program

8.30 začetek
10.30 odmor 
11.00 nadaljevanje 
12.30 zaključek

Trajanje: 5 ped. ur

Kotizacija

Člani: 95 € + DDV
Ostali: 140 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija, za člane 75 € + DDV ter za ostale 110 € + DDV, na osebo.

 

Kdaj: torek, 3. marec 2015, ob 8.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
Neusmiljeno se bliža 31. marec, vi pa se še vedno ukvarjate z dilemami ob zaključevanju poslovnega leta in se spopadate s strahom, da nebi česa pozabili. Se vam postavljajo vprašanja, kako knjižiti ugotovljene inventurne razlike, in kako bodo te vplivala na davčno osnovo, ne veste, kaj narediti z aktuarskimi izračuni in ostalimi rezervacijami, do izračuna končnega odbitnega deleža DDV-ja še sploh niste prišli...? Rešitev – prijava na ta razpisani seminar!

Seminar je namenjen vsem računovodjem, knjigovodjem, zakonitim zastopnikom, direktorjem in ostalim osebam, ki se srečujete s poslovanjem, računovodenjem in zaključevanjem poslovnega leta pri d. o. o. -ih, s. p. -jih, društvih, zvezah,… Praktična naravnanost tega seminarja bo vsem prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki se vam mogoče v tem trenutku zdijo neobvladljivi.

Vljudno vabljeni!

Na seminarju bodo na konkreten način in s konkretnimi primeri predstavljena računovodska opravila ob zaključevanja poslovnega leta (tako za d. o. o., s. p. in društva), s podano obrazložitvijo najpogostejših problemov, s katerimi se računovodje pred oddajo končnih računovodskih izkazov srečujejo pri svojem delu. S ponazorjenimi knjižbami poslovnih dogodkov ob koncu leta, inventurnih razlik, oblikovanja rezervacij, zaključevanja poslovnega leta ter opomnikom na najpogostejše napake pri izračunu končnega odbitnega deleža in pripravi davčne bilance, bo marsikatera dilemama na tem seminarju tako lahko rešena.

Vsebina

Inventura:
Predmet, priprava in potek inventure
Usklajevanje inventurnih razlik
Odgovornost za nastala odstopanja
Primeri knjiženj ugotovljenih inventurnih razlik
Inventurne razlike z računovodskega in davčnega vidika

Računovodska opravila ob koncu leta:
Pregledi in usklajevanja konto kartic
Knjiženje amortizacije pri doniranih osnovnih sredstvih
Posebnosti pri knjiženju razmejitev
Prenosi dolgoročnih terjatev in obveznosti
Knjiženje aktuarskega izračuna
Knjiženje oblikovanja različnih rezervacij
Najpogostejše računovodske napake pri zaključevanju poslovnega leta
Prikaz zaključnih knjižb v glavni knjigi
Prikaz sklepov, ki jih mora sprejeti poslovodstvo ob koncu leta
Pregled obveznega poročanja konec leta

Zaključek leta z davčnega vidika:
DDV in odbitni delež (prikaz izračuna, knjiženja in vpliva na računovodske izkaze )
Ločevanje pridobitne in nepridobitne dejavnosti pri društvih
Posebnosti pri s.p.-jih pri oddaji davčne bilance
DDPO in davčna bilanca - najpogostejše računovodske napake   

Seminar je omejen na največ 20 udeležencev saj le na tak način lahko sproti odgovorimo na konkretna vprašanja slušateljev, katerih je sodeč iz izkušenj ogromno. V primeru večjega števila zainteresiranih bomo seminar ponovili.

Predavatelj
Vesna Bartolj Maver

Vesna Bartolj Maver, rojena v Novem mestu, sedaj stanujoča v Kamniku, preizkušena davčna svetovalka, računovodja in preizkušena notranja revizorka, z več desetletnimi delovnimi izkušnjami z vodenjem službe računovodstva v velikem slovenskem koncernu. Svetovalka podjetnikom in upravam družb na področju računovodsko-davčne zakonodaje in statusno pravnega preoblikovanja. Predavateljica s področja računovodstva, obdavčitve in konsolidacije za različne pravno organizacijske oblike (društva, d.o.o., d.d., s.p.). Avtorica številnih računovodskih in davčnih člankov.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 25. 2. 2015. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20150303 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si