Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Varnost in zdravje pri delu za vodilne

posvet

Program

10.00 začetek
15.00 zaključek

Trajanje: 6 ur

Kotizacija

Člani GZDBK in MDVINM: 90 €
Ostali: 150 € 

 Dogodek organiziramo v sodelovanju z Medobčinskim društvom varnostnih inženirjev Novo mesto.

Kdaj: četrtek, 5. marec 2015, ob 10.00
Kje: v konferenčni dvorani Hotela Šmarješke Toplice 

Namen in cilj posveta:
Usposabljanje iz področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom je za vodilne in vodstvene delavce ne samo po zakonodaji obvezno, pač pa tudi priporočljivo.

Predstavljene bodo aktualne teme novo sprejetega Zakona o varnosti in zdravja pri delu s poudarkom na zagotavljanju promocije zdravja na delovnem mestu, s primeri dobre prakse, kakšne so finančne odgovornosti delodajalcev v primeru nespoštovanja zakonskih določil ter kakšne so obveznosti podjetij pri zagotavljanju požarne varnosti.

Po končanem usposabljanju boste bodo udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi s podeljenimi 8 kreditnimi točkami (Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu, Uradni list RS, št.109/2011).

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

10.00 Zakon o varnosti in zdravju pri delu: kako zahteve zakona vgraditi v politiko VZD delodajalca in Zakon o inšpekciji dela in Zakon o inšpekcijskem nadzoru – kaj prinašajo novosti in kaj lahko pričakujemo v praksi 
mag. Borut Brezovar 

11.00 Psihoaktivne snovi na delovnem mestu in kako obvladovati ta vse večji problem 
Damijan Gazvoda, dr. med., MEDICINSKI CENTER KRKA, d. o. o. 

11.45 odmor

12.15 Praktični vidik zagotavljanja promocije zdravja na delovnem mestu 
Denkovski Davor, dr. med., MEDICINSKI CENTER KRKA, d. o. o.

13. 00 Izvajanje programa promocije zdravja v Termah KRKA in praktični primer programa za REVOZ
Terme Krka, d. o. o. in Revoz, d. d.

13.45 Projekta POZA kot vzorčni primer promocije zdravja na delovnem mestu 
mag. Nina Šab iz GZDBK in mag. Miro Škufca iz MDVI NM

14.15 Zagotavljanje požarne varnosti - ugotovitve nadzornega organa, zaključki ugotovitev, statistični podatki, usmeritve ter Evakuacija – ko pomoč potrebujemo vsi 
Milivoj DOLŠČAK, glavni inšpektor RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

15. 00 Razprava in zaključek posveta

 

Strokovni posvet je namenjen

Direktorjem, vodstvenim delavcem, strokovnim delavcem za VZD in VPP, projektantom, pravnikom in vsem zainteresiranim osebam.

 

Vabilo in prijava

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na posvetu, potrdilo o udeležbi, gradivo in pogostitev z napitki in prigrizkom med odmorom.

Prijave:

Na posvet se prijavite z izpolnjeno prijavnico, ki jo pošljete najkasneje do 3. 3. 2015 po faksu: 07 33 25 968 ali e-pošti marjan.smalc@siol.net. Skrajni rok za odpoved udeležbe je 3. 3. 2015, v nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun MDVI Novo mesto (društvo ni davčni zavezanec) pri Abanki: številka 05100-8010659710, namen: 3-15, sklic: SI00 - matična številka vašega podjetja. 
Plačilo kotizacije dokažite s kopijo potrdila o plačilu pri registraciji na posvetu.

Dodatna pojasnila: Marjan Šmalc, 041 671 461, marjan.smalc@siol.net in Miro Škufca 031 366 363.