Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Kaj lahko zahtevate in pričakujete od svojega računovodje?

Program

13.00 začetek
14.30 zaključek

Trajanje: 1,5 ur

Kotizacija

Člani: 50 + DDV
Ostali: 95 € + DDV
Svetovalno srečanje organiziramo v sodelovanju z Višjo strokovno šolo pri Ekonomski šoli v Novem mestu.


Kdaj
: sreda, 11. marec 2015, ob 13.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj svetovalnega srečanja je udeležencem pojasniti, kako lahko kar najbolje uporabi računovodjo, da posluje in načrtuje svoje poslovanje čim bolje skozi celo leto in v prihodnosti. Seveda je razlika, ali je računovodja zaposlen neposredno v vašem podjetju, ali računovodstvo opravlja za vas računovodski servis. Skoncentrirani bomo predvsem na računovodjo kot vašega strokovnjaka, svetovalca in usmerjevalca, da vam posel poteka po za vas najboljših tirnicah. Pri računovodenju, ko za vas opravlja računovodska opravila vaš neposredno zaposleni, bomo izpostavili najširši spekter obvez in zmožnosti tega strokovnjaka. Pri računovodenju, ko imate za to v svojem poslovanju najetega računovodjo kot samostojnega podjetnika ali najeto podjetje, ki je po osnovni dejavnosti računovodski servis, pa bomo pozorni na tiste minimalne strokovne obveze, ki jih mora orpaviti do vas. Razlog je predvsem v tem, saj vse kar je več od minimalnih (zakonsko) zavezujočih obvez računovodenja, je praviloma tudi povezano s smiselno povečanim stroškom, ki ga za obširnejše računovodsko servisiranje dejansko plačujete. Na tem srečanju želimo udeležencem pomagati, da uporabijo računovodje kot učinkovite poslovne svetovalce, se zavejo njihove koristnosti za optimizirano lastno poslovanje.  

Komu je dogodek namanjen?

Srečanje je namenjeno vsem, ki si želijo kaj korenitega izboljšati, spremeniti v podjetju. Svetovanje je še posebej koristno, d ga slišijo vsi tisti, ki menijo, da nimajo ustreznih informacij iz poslovanja.

 

Vljudno vabljeni!

Vsebina1. Kratek poljudni uvod v računovodstvo podjetništva.

2. Kaj je računovodstvo, njegov pomen in namen za podjetnika?

3. Katere računovodske informacije so za načrtovanje optimalnega poslovanja in preobrata v podjetju nujno potrebne?

4. Kakšni so neprimerni odgovori za podjetnika?

5. Praktični primeri in izkušnje predavatelja.

6. Zaključek in razprava. 


 

 

Predavatelji 
Mag. Borut Retelj 

Borut Retelj je pomagal že več podjetjem pri reševanju tovrstnih težav. Svetoval je že v skupini G7, deloval v podjetju Malkom, d. o. o. in pomagal reševati konkretne težave v več manjših podjetjih. Že vrsto let se ukvarja s preučevanjem ekonomike poslovanja podjetij, ki so v težavah.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 6. 3. 2015. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20150311 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si