Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Najpogostejša vprašanja in dileme na področju delovnopravne zakonodaje - seminar vključuje svetovanje

Program

11.30 začetek 
13.00 odmor 
13.20 nadaljevanje 
14.50 zaključek

Trajanje: 4 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: 90 € + DDV
Ostali: 115 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija za eno osebo za člane 70 € + DDV, za ostale 90 € + DDV.

 

Kdaj: sreda, 18. marec 2015, ob 11.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
Pregledali bomo določila Zakona o delovnih razmerjih Ur. l. RS 21/2013. Povezovali bomo teorijo s prakso. Poudarek bo na praktičnih primerih, predstavljeni bodo postopki in konkretni primeri, s katerimi se srečujete kot delodajalci. Predstavljeni bodo primeri pregledov delovne inšpekcije pri delodajalcih.

Predavateljica ima bogate, dolgoletne praktične izkušnje, zato bodo udeleženci v času seminarja lahko postavljali vprašanja in najnj dobili uporabne odgovore.

Vljudno vabljeni!

Vsebina:

 • zaposlitev delavca,
 • javna objava delovnega mesta,
 • sestavine pogodbe o zaposlitvi (za nedoločen čas in določen čas)
 • poskusna doba,
 • sprememba ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin,
 • plačilo za delo (dodatek za delovno dobo, povračilo stroškov v zvezi z delom, kraj in način, izplačila plače, plačilni dan…),
 • začasna nezmožnost zagotavljanja dela iz poslovnega razloga,
 • sprememba delodajalca,
 • letni dopust,
 • prenehanje pogodbe o zaposlitvi,
 • odpoved pogodbe o zaposlitvi (navedene bodo vse vrste odpovedi po ZDR- 1 in postopki),
 • disciplinska odgovornost in postopki,
 • delovna inšpekcija (kaj in kako mora delodajalec imeti urejeno delovnopravno dokumentacijo),
 • kolektivne pogodbe, kako in kdaj jih upoštevamo ter
 • odgovori na vpašanja udeležencev.

 

Predavateljica 
Rolanda Fornezzi


Rolanda Fornezzi kot samostojna podjetnica že od leta 1996 dalje dela kot svetovalka delodajalcem na področju delovnega prava. Vrsto let tudi svetuje članom Štajerske gospodarske zbornice za področje delovno pravne zakonodaje. Svojo podjetniško dejavnost uspešno opravlja za delodajalce v gospodarstvu za vse branže dejavnosti. Pri delodajalcih, na lokaciji njihovega podjetja izvaja vse potrebne postopke. Delodajalce zastopa tudi pred organom delovne inšpekcije v primeru njihovega nadzora.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 13. 3. 2015. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20150318 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si