Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

31. marca je obvezna oddaja poročila o odpadkih, če zaposlujete 10 in več ljudi!

seminar

Program

11.30 začetek
13.00 odmor
13.20 nadaljevanje
14.50 zaključek

Trajanje: 4 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: 90 € + DDV 
Ostali: 140 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija za eno osebo za člane 70 € + DDV, za ostale 115 € + DDV.

Dogodek organiziramo v sodelovanju s Sekcijo za okolje in energijo. 

Kdaj: torek, 10. marec 2015, ob 11.30

Kje
: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
Izognite se globam za nepravilno ravnanje z odpadki. Do 31. marca 2015 je treba pripraviti in oddati poročilo o ravnanju z odpadki za leto 2014. Zbiralci in obdelovalci odpadkov ga morate pripraviti in oddati s pomočjo aplikacije IS-odpadki. Ali veste, kako poročati? Zaradi novosti in številnih nejasnosti na tem področju organiziramo aktualno izobraževanje, na katerem boste dobili odgovore na vprašanja: kako evidentirati odpadke, kako poročati v sistemu IS-odpaki in kako narediti načrt za upravljanje z odpadki. 

Vljudno vabljeni!

Ste zavezanci za oddajo poročil o odpadkih?  

 

Zavezanci za pripravo poročila po Uredbi o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011), so:

 • povzročitelji odpadkov, ki so v aktualnem letu zaposlovali 10 oseb ali več,
 • povzročitelji, pri katerih v posameznem koledarskem letu nastane več kot 10 ton odpadkov ali več kot 5 kg nevarnih odpadkov ter
 • zbiralci in obdelovalci odpadkov.

Poročila o stanju odpadkov za preteklo leto 2014 je treba oddati do konca marca 2015.

Poročila boste lahko letos drugič izpolnili in oddali prek sistema IS-Odpadki, ki omogoča sistem elektronskega vodenja evidenc. Podlaga za poročilo je pravilno vodenje evidenc in evidenčnih listov. Evidenčni listi pa so podlaga drugim pravnim aktom, ki zadevajo vodenje nastalih odpadkov in ravnanje z odpadki, kot so: Evidence o nastajanju odpadkov, načrti gospodarjenja z odpadki in poročila o ravnanju z odpadki.

Vsebina

 • Pojasnila in navodila, kakšne obveznosti imate pri poročanju o odpadkih, če ste povzročitelj, zbiralec ali obdelovalec odpadkov 
 • Osnovne zakonske zahteve za ravnanje z odpadki
 • Evidentiranje odpadkov
 • Poročanje o ravnanju z odpadki prek novega sistema IS-odpadki
 • Prikaz poročanja v IS-odpadki na konkretnem primeru
 • Priprava načrta gospodarjenja z odpadki
 • Vprašanja in diskusija

Pomembno

Pravilnost vnašanja podatkov v evidenčne liste in poročila je pomembna tudi z vidika pravnih stroškov, ki lahko nastanejo zaradi nastalih prekrškov ali drugih pravnih postopkov v zvezi z vodenjem in upravljanjem odpadkov. 

Predavatelj
Anes Durgutović

Predavatelj je samostojni svetovalec in nekdanji izvršni direktor podjetja OIKOS, d. o. o. Ima bogate izkušnje s pripravo projektov s področja varstva okolja, vodil in pripravil jih je že več kot 300. Ravnanje z odpadki je njegova primarna ciljna usmeritev. Z delom na različnih področjih in velikem številu projektov je pridobil bogate in praktične izkušenj, ki jih uporablja pri delu in jih skozi občasna predavanja deli z drugimi. Vedno stremi k iskanju uporabnih rešitev, ki jih je mogoče izvajati v praksi.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 4. 3. 2015. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20150310 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si