Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Priprava tehnološke vode za hladilne in grelne sisteme

Program

11.00 začetek
14.00 zaključek

Trajanje: 3 ure

Kotizacija

Člani GZDBK in KoCKE: brezplačno
Ostali: 50 € + DDV

 

 

 

 

Seminar organizirata Sekcija za okolje in energijo in Kompetenčni center kemijske industrije v sodelovanju z Inštitutom za okoljevarstvo in senzorje d. o. o. 

Kdaj: sreda, 25. marec 2015, ob 11.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
Vam VODA razen grelnega medija predstavlja predvsem strošek? Iščete načine za PREPREČEVANJE IZGUB v vročevodnem omrežju!? Korozija, obloge, mikrobna kontaminacija – vse to so dejavniki, tesno povezani s primerno kakovostjo vode v hladilnih in grelnih sistemih. Pridružite se nam na zgoščeni predstavitvi, kako PRIHRANITI brez velikih investicij.

Vljudno vabljeni!

O seminarju

 

Na seminarju boste pridobili celovito informacijo o postopkih priprave tehnološke vode, zakonodajnih merilih in nadzoru kakovosti vode kot hladilnega ali grelnega medija, s posebnim poudarkom na kakovosti vode in pojavu novega tipa mikrobiološko inducirane korozije (MIC) v sistemih daljinskega ogrevanja. Odgovorni strokovnjaki v podjetjih boste dobili vpogled v načrtovanje in sistematično izvajanje preventivnih in korektivnih ukrepov za omejevanje stroškov, ki so posledica škode, nastale zaradi neprimerne kakovosti vode v omrežju.

 

Vsebina

 

 • Vpliv kakovosti vode na porabo energije
 • Zakonodajne podlage in tehnični normativi
 • BREF, BAT dokumenti, EU smernice za postopke priprave tehnološke vode
 • Lastnosti tehnološke vode (v sistemih daljinskega ogrevanja, v hladilnih sistemih)
 • Postopki in dodatki v procesu priprave tehnološke vode za sisteme daljinskega ogrevanja (sulfidno/fosfatni sistem; DEHA sistem; hidrazin)
 • Kaj lahko gre narobe ali pojav mikrobiološko inducirane korozije (MIC)
 • Nadzor kakovosti tehnološke vode (indikativni parametri)
 • Področja prihrankov/izgub (ne)zagotavljanja ustrezne kakovosti tehnološke vode
 • Predstavitev primera iz prakse
 • Ekonomska ocena nastale škode v omrežju DO zaradi MIC

 

Predavateljici 
dr. Mojca Poberžnik in dr. Maja Bauman


dr. Mojca Poberžnik, univ. dipl. inž., je zaposlena na Inštitutu za okoljevarstvo in senzorje, d. o. o. kot vodja raziskovalnega področja okoljevarstvo. Njeno strokovno in raziskovalno delo je usmerjeno v pripravo in obdelavo pitnih, tehnoloških in kopalnih voda, čiščenje odpadnih (tehnoloških, deponijskih …) voda, analizne metode s področja voda, zakonodajo na področju odpadnih, pitnih, tehnoloških in kopalnih voda, uporabo izotopskih metod in analiznih tehnik v hidrokemiji, hidrokemijsko modeliranje. Je zunanja presojevalka za sisteme ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001.

dr. Maja Bauman, univ. dipl. inž., je zaposlena na Inštitutu za okoljevarstvo in senzorje, d.o.o. kot vodja laboratorija za okoljevarstvo. Njeno strokovno delo je usmerjeno v poznavanje zakonodajnih zahtev in meril s področja okoljevarstva ter osredotočeno na različne vrste voda, kot so tehnološke, površinske, odpadne, kopalne vode ter pitno vodo. Obvladuje in izvaja standardizirane metode laboratorijske analitike vode in testiranja postopkov obdelave in čiščenja različnih tipov voda ter sodeluje pri razvoju materialov za aplikacije na področju  okoljevarstva.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 20. 3. 2015. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20150325 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Polona Lindič, 07 33 22 180, polona.lindic@gzdbk.si