Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Zbor sekcije, zbor društva in predstavitev MDDSZ: Aktualno o trgu dela

Program

13.00 začetek
15.20 zaključek

Trajanje: 2,5 ure

Kotizacija

Člani GZDBK in DKD DBK: brezplačno
Ostali: 30 €

 

Dogodek organizira Sekcija za ravnanje s človeškimi viri v sodelovanju z Društvom za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine in z Ministrstvom za delo družino in socialne zadeve (MDDSZ).

   

Kdaj: sreda, 11. marec 2015, ob 13.00
Kje: v konferenčni dvorani podjetja REVOZ (Belokranjska cesta 4, Novo mesto)

Namen in cilj dogodka:
Sekcija za ravnanje s človeškimi viri (SRČV) tesno ter sinergično sodeluje z Društvom za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine (DKD DBK) že od svojega ustanovnega dne (20. februarja 2008). Tako redno in konstruktivno združujemo moči in skupaj organiziramo, že vrsto let, številne dogodke in srečanja z aktualnimi vsebinami za kadrovike ter vodilne menedžerje naše regije ter vse tiste, ki se s tem področjem pri svojem delu posredno ali neposredno srečujejo. Tokrat drugič zapored, v enem dogodku, organiziramo, tako zbor članov društva, kot zbor članov sekcije. Oba zbora bosta skupaj potekala eno uro (vsak po pol ure). Po obeh zborih bo krajši odmor in po odmoru bo sledila predstavitev aktualnih tem o trgu dela.

Vljudno vabljeni!

Mojca Novak, predsednica Sekcije za ravnanje s človeškimi viri (SRČV)

Judita Ledić, pedsednica Društva za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine (DKD DBK) 

Program dogodka:


12.50 - 13.00: Registracija udeleležbe

13.00 - 13.30: Zbor članov DKD DBK

 1. Otvoritev zbora članov in izvolitev organov zbora 
 2. Poročilo o delu društva in blagajniško poročilo v letu 2014
 3. Poročilo nadzornega odbora
 4. Razprava o poročilih in sprejem poročil
 5. Predlog programa dela 2015
 6. Razno 

13.30 - 14.00: Zbor članov Sekcije za ravnaje s ČV pri GZ DBK

 1. Odprtje zbora članov in izvolitv članov izvršilnega odbora
 2. Sprejem poročila o delu v letu 2014
 3. Predstavitev in sprejem programa dela za leto 2015 
 4. Ostalo

14.00 - 14.20: odmor

14.20 - 15.20: Aktualno o trgu dela  
Peter Pogačar, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)Vabimo vas, da nam vaša morebitna
vprašanja za državnega sekretarja, Petra Pogačarja, vnaprej zaupate pisno na gzdbk@gzdbk.si.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK in DKD DBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 5. 3. 2015. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun DKD Dolenjske in Bele krajine pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0001 2819 006, sklic 20150311. Društvo ni davčni zavezanec, zato pri nakazilu ni potrebno prišteti DDV!

Dodatna pojasnila: Dragica Ferbežar, 07 33 15 225, dragica.ferbezar@renault.com, mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si