Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Potencialne priložnosti za mikro podjetja v novi finančni perspektivi 2014-2020

seminar

Program

9.00 začetek
12.15 zaključek in razprava

Trajanje: 4 andragoške ure

Kotizacija

Člani: 95 € + DDV
Ostali: 120 € + DDV 

Kdaj: torek, 5. maj 2015, ob 9.00
- PRESTAVLJENO na: 11. junij 2015 -

Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen dogodka je seznaniti udeležence z osnovami črpanja EU sredstev (povratnih in nepovratnih sredstev) ter podati pojasnila o različnih možnih virih financiranja, ki omogočajo realizacijo njihovih projektnih idej. Poseben poudarek bo na predstavitvi možnosti, ki jih nudi nov Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 ter kako se nanj pripraviti. 

Vljudno vabljeni!

Vsebina

- Različni viri financiranja in način razdeljevanja sredstev tako na nacionalnem kot evropskem nivoju;
- Usmeritve novega Operativnega programa 2014-2020, ki predstavlja osnovo za razdelitev sredstev in katerega razpise pričakujemo jeseni letos;
- Praktični primeri prijave na specifični razpis, kako poteka celoten postopek, kaj je potrebno paziti in kako prijavo oddati;
- Splošne napake, ki se nehote pripetijo prijaviteljem in katerih posledica so zavrnjene ali neuspele prijave ter kako se takšnim primerom izogniti?

Podroben potek dogodka
09:00 – 09:45 Uvod, predstavitev novega finančnega okvirja za financiranje projektov v EU in SLO
09:45 – 10:30 Usmeritve novega Operativnega programa 2014-2020, pregled aktualnih in potencialnih razpisov za mikro podjetja
10:30 – 10:45 Odmor za kavo
10:45 – 11:30 Študija primera – postopek prijave na razpis
11:30 – 12:15 Najpogostejše napake pri pisanju in izvajanju projektov ter napotki
12:15 Zaključek in razprava

 

Predavali bosta 
mag. Karin Žvokelj in Urška Ošljak iz podjetja MK projekt, d. o. o.

       
mag. Karin Žvokelj Jazbinšek je direktorica podjetja MK projekt, družbe za svetovanje in vodenje projektov, d. o. o. Na področju priprave, vodenja in koordinacije EU projektov ter vrednotenja programov in projektov ima že več kot 10 let izkušenj. Svojo pot je pričela v uglednem italijanskem svetovalnem podjetju in jo nadaljevala v okviru svetovalnega podjetja MK projekt. Konec leta 2014 je zaključila predhodno vrednotenje Operativnega programa 2014-2020 za Slovenijo, sodelovala je tudi pri vmesnem vrednotenju programa Pokolpje 2011-2016, v fazi izvajanja pa je še vedno predhodno vrednotenje Programa sodelovanja 2014-2020 med Slovenijo in Italijo. Je lastnica številnih mednarodnih certifikatov s področja projektnega vodenja in vrednotenja ter članica Mednarodne organizacije za razvoj vrednotenja (IDEAS - International Development Evaluation Association) ter civilne platforme strokovnjakinj in strokovnjakov Slovenskega društva evalvatorjev Slovenije. Urška Ošljak, univ. dipl. ekon., ima 10-letne izkušnje na področju pridobivanja EU nepovratnih in povratnih sredstev, tako za zasebni, kot tudi javni sektor. V podjetju MK PROJEKT kot vodja projektov uspešno snuje poslovne načrte in investicijske dokumentacije za različna podjetja/občine ter deluje na področju priprave in koordinacije EU projektov. Nazadnje je aktivno sodelovala pri pripravi Regionalnega razvojnega programa za regijo JV Slovenija za obdobje 2014-2020. Pozna probleme in izzive, s katerimi se soočajo podjetniki pri snovanju svojih projektov in jih tudi skupaj s podjetniki uspešno rešuje.

Podjetje MK projekt, družba za svetovanje in vodenje projektov, d. o. o. je eno vodilnih slovenskih svetovalnih podjetij z 10 letnimi izkušnjami na področju projektnega vodenja, investicijskega planiranja in zagotavljanju nepovratnih virov financiranja, s ciljem zagotovitvi podjetjem in javnim institucijam celovito in kakovostno podporo pri izvedbi zastavljenih projektov. Strokovnjaki podjetja MK projekt, d. o. o. so med drugim nudili tudi strokovno pomoč pri pripravi Regionalnega razvojnega programa za regijo JV Slovenija za obdobje 2014-2020, predhodno vrednotili Operativni program RS za obdobje 2014-2020 ter vmesno vrednotili program Pokolpje 2011-2016. V skladu s tem, zagotavljajo, da dosledno poznajo priložnosti in izzive, ki jih s prijavami na razpise ima gospodarstvo in podjetniki v statistični regiji JV Slovenija.

  

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 28. 4. 2015. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20150505 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si