Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Aktualne novosti in spremembe pri obdavčitvi fizičnih oseb 2015

seminar

Program

13.00 začetek
14.30 odmor 
14.50 nadaljevanje 
16.00 zaključek

Trajanje: 4 ped. ure

Kotizacija

Člani: 95 + DDV
Ostali: 130 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija za eno osebo za člane 75 € + DDV, za ostale 110 € + DDV.

Kdaj: torek, 12. maj 2015, ob 13.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Ste seznanjeni s spremembami, ki vplivajo na obdavčitev - obremenitev dohodkov fizičnih oseb (in s.p.-jev) v letu 2015? Se vam ob tem porajajo vprašanja in dileme? Kaj pa spremembe iz leta 2014 (18. člen ZPIZ-2- posledice nepravilno podane izjave), jih res "obvladate"? Kako pa je z obdavčitvijo, ko se prek s.p.-jev opravlja delo, ki ima elemente (rednega) odvisnega delovnega razmerja?

Vljudno vabljeni na kratek, jedrnat seminar!

Vsebina
 

  • Kratkotrajno delo, osebno dopolnilno delo, študentsko delo.
  • NOVE, najnižje osnove za plačevanje prispevkov za socialno varnost za zaposlene, s.p.-je ter družbenike.
  • AKTUALNA - IZBRANA POJASNILA FURS-a, kot na primer; FIZIČNE OSEBE, KI IMAJO REGISTRIRANO DEJAVNOST, DELO PA OPRAVLJAJO V ODVISNEM RAZMERJU…
  • Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja iz prakse, kot na primer; JE RES POTREBNO OD VREDNOSTI UNIFORM IN OSEBNIH ZAŠČITNIH SREDSTEV, KI SO DOLOČENE S POSEBNIMI PREDPISI, OBRAČUNATI PRISPEVKE ZA SOCIALNO VARNOST?
  • TO IN ONO O PRIJAVI V ZAVAROVANJE- OBRAZEC M12 !

Seminar je namenjen: vodjem računovodstva in financ, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem, direktorjem in lastnikom družb, svetovalcem in vsem, ki se pri svojem delu posredno ali neposredno srečujete z obračunom in izplačilom stroškov v zvezi z delom ter vsem tistim, ki jih to področje zanima.

Predavatelj
Jana Galič

Jana Galič, dipl. ekon., je davčna svetovalka in dolgoletna vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja,…) s področja računovodstva in davkov po celi Sloveniji. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala že štiri priročnike.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 5.  5. 2015. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20150512 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si