Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Potni stroški doma in v tujini - pereča vprašanja in odgovori nanje!

seminar

Program

13.00 začetek
14.30 odmor 
14.50 nadaljevanje 
16.00 zaključek

Trajanje: 4 ped. ure

Kotizacija

Člani: 95 + DDV
Ostali: 130 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija za eno osebo za člane 75 € + DDV, za ostale 110 € + DDV.

Kdaj: torek, 2. junij 2015, ob 13.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Zaradi nedorečenosti, zaradi sprememb predpisov in mnenj, vezanih na temo potnih stroškov, se v praksi še vedno prepogosto dogaja, da se pri obračunu, morebitni obdavčitvi in izplačilu le-teh, mnogokrat sprašujemo, ali ravnamo pravilno in zakonito. »Kakšna« dnevnica pripada delavcu, ki je bil na službeni poti? Je obdavčena? Kaj pa kilometrina, nadomestilo za ločeno življenje …?

Da bo dilem - vprašanj čim manj, vas vabimo na seminar, katerega namen je podati odgovore na najbolj pereča vprašanja, vezana na navedeno temo.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

  • ZDR-1 in kolektivne pogodbe v povezavi s »pravico« do povračila stroškov nastalih na službeni poti.
  • Osnova za povračilo potnih stroškov - POTNI NALOG (njegov pomen, sestavine, najpogostejše napake pri »pisanju« le teh).
  • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja ter Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (za koga veljajta, kaj določata, kdaj sta se nazadnje spremenili,…).
  • Povračila stroškov službenih poti v primeru drugih dohodkov iz zaposlitve (obdavčitev le teh - da ali ne?).
  • Poročanje o izplačanih povračilih potnih stroškov preko REK obrazcev.
  • Mnenja in pojasnila FURS-a.

Seminar je namenjen: vodjem računovodstva in financ, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem, direktorjem in lastnikom družb, svetovalcem in vsem, ki se pri svojem delu posredno ali neposredno srečujete z obračunom in izplačilom stroškov v zvezi z delom ter vsem tistim, ki jih to področje zanima.

Predavatelj
Jana Galič

Jana Galič, dipl. ekon., je davčna svetovalka in dolgoletna vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja,…) s področja računovodstva in davkov po celi Sloveniji. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja naročnikov za založbo Verlag Dashöfer, kot avtorica in soavtorica pa je izdala že štiri priročnike.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 27. 5. 2015. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20150602 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si