Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Mobing na delovnem mestu

pojasnila iz prakse

Program

8.30 začetek 
10.00 zaključek

Trajanje: 1,5 ure

Kotizacija

Člani: 90 € + DDV
Ostali: 140 € + DDV


Dogodek organiziramo v sklopu programskega dela Sekcije mikro in malih podjetij ter samostojnih podjetnikov (SMMSP) pri GZDBK.

Kdaj: ponedeljek, 8. junij 2015, ob 8.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj srečanja s pojasnili iz prakse je udeležence seznaniti s pojmi mobinga, predstaviti sodno prakso na tem področju, tako domačo prakso kot prakso iz primerljivih pravnih sistemov drugih držav. Ob predstaviti veljavne zakonodaje bomo pojasnili, kako prepoznati mobing ter kdaj sploh lahko govorimo o mobingu na delovnem mestu.

Ciljna skupina slušateljev so direktorji mikro, malih in srednje velikih podjetij oz. osebe, ki so zakoniti zastopniki podjetij ter vsi tisti, ki jih tematika zanima.        


Vljudno vabljeni!

Vsebina:

 

  • Pojem - mobing.
  • Predstavitev praktičnih primerov;
    • kaj v praksi pomeni “vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom”;
    • kaj so najbolj pogosta dejanja mobinga;
  • Odgovornost za mobing (tako zaposlenih kot nadrejenih).

Vprašanja in dileme, s katerimi se srečujete pri iskanju odgovorov ter pojasnila, vezana na odškodninsko odgovornost direktorjev, nam lahko pošljete tudi že pred dogodkom, tako se bomo nanje lahko bolje pripravili. Vprašanja sprejemamo na gzdbk@gzdbk.si.


Predavatelj 
Jože Oberstar

Predaval bo Jože Oberstar, dolgoletni odvetnik v Odvetniški družbi Čeferin, o. p., d. o. o., kjer poleg odvetništva dela tudi kot svetovalec upravnega odbora za gospodarske zadeve. Odvetnik Oberstar ima bogate, dolgoletne izkušnje pri vodenju kompleksnih in zahtevnih gospodarskih sporov na sodiščih in tudi pri reševanju tovrstnih sporov v izvensodnih, alternativnih oblikah. Pred samostojnim odvetništvom je vodil pravno službo in bil namestnik direktorja za pravno kadrovske zadeve v SKUPINI CGP. Del svoje poslovne poti pa je služboval tudi v Kabinetu ministra za notranje zadeve pri Službi za evropske zadeve, kjer je skrbel za usklajevanje slovenske zakonodaje z direktivami EU in mednarodnimi akti, na področju pravosodja in notranjih zadev.

Predava in svetuje mnogim (uspešnim) podjetjem. Ima bogate izkušnje tudi s tujo sodno prakso, ki jo praktično primerja ter povezuje s slovensko. Zaznamuje ga intenzivna orientiranost k iskanju ustreznih rešitev za probleme, s katerimi se soočajo podjetniki. Vrsto let je tudi podporni član GZDBK.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 2. 6. 2015. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20150608 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si