Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Kako vpeljati variabilni sistem nagrajevanja?

delavnica

Program

12.00 začetek
15.00 zaključek

Trajanje: 3 ure

Kotizacija

Člani: 70 € + DDV 
Ostali: 120 € + DDV

Delavnico organizira Sekcija za ravnanje s človeškimi viri.

Kdaj
: sreda, 3. junij 2015, ob 12.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj delavnice:
Pri hitro spreminjajočem, sodobnem poslovanju je izredno pomembno obvladovanje stroškov. Stroški zaposlenih predstavljajo od 40 pa tudi do 70 % vseh stroškov poslovanja podjetja. Variabilni sistem nagrajevanja zagotavlja, da stroški delovne sile nihajo sorazmerno s spremembami prihodkov. To pomeni, da v dobrih časih bruto masa plač nadzorovano narašča v skladu s prihodki, v slabih časih pa zagotavljamo takojšnje prihranke tudi do 25 % bruto mase plač. Na delavnici se boste seznanili z osnovnimi principi delovanja sistema variabilnega sistema nagrajevanja.

Vljudno vabljeni!

Vsebina:

  • Cilji uvedbe variabilnega sistema nagrajevanja
  • Struktura prihodkov zaposlenih
  • Izračun opredelitev osnovne plače nagrajevanja.
  • Načini izračuna variabilnega dela plač

 

Ciljna skupina

Delavnica je namenjena vodstvu mikro, majhnih in srednje velikih podjetij. 

Predavatelj
Franja Ridzi

Je ustanovitelj in direktor podjetja Amitas, d. o. o. Dolgoletne menedžerske izkušnje je pridobil skozi delo v korporacijah Hewlett-Packard in Microsoft. Skozi Amitas že od leta 2004 sodeluje s številnimi podjetji in jim pomaga na poti k uspešnosti.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 29. 5. 2015. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20150603 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si