Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Potencialne priložnosti za MALA in SREDNJE velika podjetja v novi finančni perspektivi 2014-2020

seminar

Program

9.00 začetek
12.15 zaključek in razprava

Trajanje: 4 andragoške ure

Kotizacija

Člani: 95 € + DDV
Ostali: 120 € + DDV 

Kdaj: četrtek, 28. maj 2015, ob 9.00

Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen dogodka je seznaniti udeležence z osnovami črpanja povratnih in nepovratnih sredstev ter različnimi viri financiranja, ki omogočajo realizacijo njihovih projektnih idej - za mala in srednje velika podjetja. Poseben poudarek bo na predstavitvi možnosti, ki jih nudi nov Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 ter kako se nanj pripraviti. 

Ciljna skupina dogodka so direktorji in drugi zaposleni v podjetjih z več kot 15 zaposlenimi. Predavanje bo zasnovano tako, da bo zanimivo in uporabno za mala in srednje velika podjetja, ki dajejo velik poudarek lastnemu razvoju. Temu primerno bo predavanje naravnano zlasti možnostim črpanja evropskih sredstev.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

- Različni viri financiranja in načini razdeljevanja sredstev s poudarkom na evropskem nivoju (predstavitev možnosti pridobivanja nepovratnih sredstev z naslova centraliziranih razpisov);
- Usmeritve novega Operativnega programa 2014-2020, ki predstavlja osnovo za razdelitev sredstev in katerega razpise pričakujemo jeseni letos,
praktičnim primerom prijave na specifični razpis, kako poteka celoten postopek, kaj je potrebno paziti in kako prijavo oddati;
- Splošne napake, ki se nehote pripetijo prijaviteljem in katerih posledica so zavrnjene ali neuspele prijave ter kako se takšnim primerom izogniti.

Podroben potek dogodka
09:00 – 09:45 Uvod, predstavitev novega finančnega okvirja za financiranje projektov v EU in SLO
09:45 – 10:30 Usmeritve novega operativnega programa 2014-2020, pregled aktualnih in potencialnih razpisov za mala in srednje velika podjetja
10:30 – 10:45 Odmor za kavo
10:45 – 11:30 Študija primera – postopek prijave na razpis na H2020
11:30 – 12:15 Najpogostejše napake pri pisanju in izvajanju projektov z napotki
12:15 Zaključek in razprava

 

Predavala bo 
mag. Karin Žvokelj iz podjetja MK projekt, d. o. o.

mag. Karin Žvokelj Jazbinšek je direktorica podjetja MK projekt, družbe za svetovanje in vodenje projektov, d. o. o. Na področju priprave, vodenja in koordinacije EU projektov ter vrednotenja programov in projektov ima že več kot 10 let izkušenj. Svojo pot je pričela v uglednem italijanskem svetovalnem podjetju in jo nadaljevala v okviru svetovalnega podjetja MK projekt. Konec leta 2014 je zaključila predhodno vrednotenje Operativnega programa 2014-2020 za Slovenijo, sodelovala je tudi pri vmesnem vrednotenju programa Pokolpje 2011-2016, v fazi izvajanja pa je še vedno predhodno vrednotenje Programa sodelovanja 2014-2020 med Slovenijo in Italijo. Je lastnica številnih mednarodnih certifikatov s področja projektnega vodenja in vrednotenja ter članica Mednarodne organizacije za razvoj vrednotenja (IDEAS - International Development Evaluation Association) ter civilne platforme strokovnjakinj in strokovnjakov Slovenskega društva evalvatorjev Slovenije.

Podjetje MK projekt, družba za svetovanje in vodenje projektov, d. o. o. je eno vodilnih slovenskih svetovalnih podjetij z 10 letnimi izkušnjami na področju projektnega vodenja, investicijskega planiranja in zagotavljanju nepovratnih virov financiranja, s ciljem zagotovitvi podjetjem in javnim institucijam celovito in kakovostno podporo pri izvedbi zastavljenih projektov. Strokovnjaki podjetja MK projekt, d. o. o. so med drugim nudili tudi strokovno pomoč pri pripravi Regionalnega razvojnega programa za regijo JV Slovenija za obdobje 2014-2020, predhodno vrednotili Operativni program RS za obdobje 2014-2020 ter vmesno vrednotili program Pokolpje 2011-2016. V skladu s tem, zagotavljajo, da dosledno poznajo priložnosti in izzive, ki jih s prijavami na razpise ima gospodarstvo in podjetniki v statistični regiji JV Slovenija.

  

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 25. 5. 2015. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20150528 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si