Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Forum kadrovske prakse v podjetju ADK, d. o. o.

Program

7.30 začetek
17.00 predviden zaključek

Trajanje: 10 ur

Kotizacija

Člani GZDBK in DKD DBK: 35 € 
Ostali: 55 €

 

Sekcija za ravnanje s človeškimi viri in Društvo za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine v sodelovanju s Slovensko kadrovsko zvezo vabimo na forum kadrovske prakse v podjetje ADK, d. o. o. v Hočah pri Mariboru.

Kdaj: petek, 18. september 2015, ob 7.00 odhod avtobusa s parkirišča nakupovalnega centra Tuš.

Namen in cilj predavanja:
Izmenjava dobrih kadrovskih praks.

"Podjetje ADK d.o.o., ustanovljeno leta 1995, je eno največjih slovenskih podjetij v kovinsko-predelovalni panogi. Večji del dejavnosti predstavlja izdelava zahtevnih jeklenih konstrukcij iz finozrnatega jekla in montaža končnih izdelkov." Izdelujejo avto dvigala in ostale mobilne naprave za potrebe industrije in gradbeništva. "Proizvodnja in montaža sta podprti s strani oddelka za projektiranje in konstruiranje. Končni proizvodi so stroji in naprave za vertikalni dvig tovora in stroji za potrebe v rudarstvu ter gradbeništvu."

Vljudno vabljeni!

Program

 

09.45 – 10.00 – prihod v podjetje ADK, d. o. o.
10.00 – 12.00 – pogovor z vodstvom in ogled podjetja
Med pogovorom z vodstvom smo prisotne seznanili s projektom APP*.
Projekt APP je na podlagi Javnega razpis za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letih 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
12.00 – 14.00 – kosilo
14.00 – 15.10 – voden ogled Maribora
15.10 – 17.00 – pot v Novo mesto*Projekt APP - Atraktivna Promocija Promocije zdravja pri delu je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov promocije zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, avtobusni prevoz, oglede, kosilo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest (30) in najkasneje do 16. 9. 2014 z e-prijavnico ali na e-naslov dragica.ferbezar@renault.com. Omenjeni datum je ob enem tudi skrajni rok za morebitno pisno odpoved udeležbe. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti! Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK in DKD DBK.

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun DKD Dolenjske in Bele krajine pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0001 2819 006, sklic 20150918. Društvo ni davčni zavezanec, zato pri nakazilu ni potrebno prišteti DDV!
Matična številka DKD DBK: 1148605. Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

 

Dodatna pojasnila: Dragica Ferbežar, dragica.ferbezar@renault.com, 07 33 15 225, mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si