Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

35. računovodski zajtrk: Garancijska shema za Dolenjsko

Program

8.30 začetek
10.00 zaključek

Trajanje: 1,5 ure

Kotizacija

Člani: brezplačno
Ostali: 50 € + DDV

 

Zajtrke organizira Sekcija računovodskih servisov. Teme zajtrkov se določajo glede na trenutne vroče izzive in vaše želje - vprašanja. Prav zato so še posebej dobrodošli vaši predlogi. Zaupajte nam jih na nina.sab@gzdbk.si

Kdaj: torek, 6. oktober 2015, ob 8.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj računovodskih zajtrkov:
Povezovati člane Sekcije računovodskih servisov dolenjsko belokranjske regije in tistih stanovskih kolegov iz ostalih podjetij, ki ste zadolženi za računovodsko finančna področja, ki si želite širiti strokovna poznanstva, znanja in izkušnje na računovodsko finančnem področju.

Tokratni zajtrk bomo namenili predstavitvi Garancijske sheme za Dolenjsko. Po predstavitvi bomo nadaljevali s sejo izvršnega odbora sekcije. 

Pristopite k sekciji! Članstvo v sekciji je za člane GZDBK brezplačno. Pristopna izjava SRS.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

Računovodje se vsakodnevno srečujete s prošnjami svojih strank po pripravi podatkov za banke in različne javne razpise. Kakovostni in predvsem razumljivi podatki so tudi pogoj za uspešno realizacijo vlog strank, tako pri bankah kot tudi drugih ponudnikih virov financiranja poslovanja.

Razvojni center Novo mesto d. o. o. (RC NM) v okviru Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) že 16. leto pripravlja javne razpise z ugodnimi posojili in garancijami za samostojne podjetnike, male in mikro družbe ter v zadnjih letih tudi fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji. Ravno zato, ker je GSD že toliko let prisotna na področju regije JV Slovenije, ki zajema Dolenjsko, Belo krajino in Kočevsko (skupaj 18 sodelujočih občin), in ker so se v teh letih gospodarske razmere dokaj spremenile, so v RC NM pristopili k prenovi obstoječe sheme. V luči priprave na ta projekt ugotavljajo, da je dobro sodelovanje z računovodskimi servisi ključno pri uspešnem kandidiranju upravičencev na javne razpise in predvsem za uspeh pri pridobivanju ugodnih virov.

Z nami bodo: direktor RC NM Franci Bratkovič, vodja projekta v RC NM Miljana Balaban in Nataša Derganc Štajdohar, ki za RC NM vodi projekt prenove GSD. Predstavili vam bodo obstoječo GSD in predlog novelirane. Predvsem pa želijo povratne informacije in predloge računovodij, ki bi jih morebiti tudi lahko vključili v novo GSD. Cilj prenove je, da se sredstva občin in države, namenjena pospeševanju malega gospodarstva regije, čimbolje in učinkoviteje tudi porabijo. Zato je zaželena čim večja udeležba računovodskih servisov - tako članov sekcije kot tudi nečlanov.

Na samem dogodku bomo lahko tudi razpravljali, skupinsko odgovarjali na izpostavljena vprašanja v obliki lastnih mnenj in izkušenj prisotnih. Spoznanja, odgovori in ugotovitve na tem dogodku, bodo RC NM pomagali pripraviti uporabno in učinkovito shemo, ki bo v korist strankam pa tudi računovodjem.

Priporočljivo je, da si še pred udeležbo na računovodskem zajtrku preberete obstoječa javna razpisa na spletni strani RC NM: www.rc-nm.si

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 2. 10. 2015. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20151006 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si