Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Vzpostavljanje dolgoročnih partnerskih odnosov s kupci

delavnica

Program

11.00 začetek
13.00 odmor 
13.20 nadaljevanje 
15.05 zaključek

Trajanje: 5 pedagoških ur

Kotizacija

Člani: 95 € + DDV 
Ostali: 120 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija za eno osebo za člane 75 € + DDV, za ostale 95 € + DDV.

 

Kdaj: sreda, 28. oktober 2015, ob 11.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj delavnice:
V potrošniški družbi, kakršna je naša, je v poplavi ponudbe produktov in storitev lahko dolgoročno uspešen le prodajnik/ponudnik, ki izstopa v pristopu in odnosu do kupcev in gradi dolgoročne  partnerske odnose. Na delavnici bomo stopili v čevlje kupcev in raziskovali sodobne pristope k prodaji. 

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

  • V čem se sodobni načini prodaje razlikujejo od starih?
  • Kaj je ključno za grajenje dolgoročnih partnerskih odnosov s kupci?
  • Prodajni proces in faze prodajnega razgovora.
  • Prodaja produkta/storitve je šele začetek partnerskega odnosa.
  • Poprodajne storitve in dolgoročna skrb za stranke.

Predavateljica 
Dragana Prijanovič

Je univerzitetna diplomirana ekonomistka s pedagoško-andragoško izobrazbo. Končala je mednarodne programe NLP (Nevrolingvistično programiranje) Praktik, NLP Mojster Praktik, ADEC (Adult Educator in Company – izobraževalec odraslih v podjetju) mojster trener (ADEC Master Trainer) in je licenciran NLP Coach in NLP Trener. Je licenčna trenerka SDI (Strength Deployment Inventory) in moderatorka. Njene delavnice so izrazito praktično naravnane, saj ima 25 let delovnih izkušenj v gospodarstvu na različnih področjih dela (finančno računovodska služba, skrb za ključne kupce, prodaja podjetjem, razvoj produktov, vodenje projektov …) , z izobraževanjem in razvojem zaposlenih pa se ukvarja od leta 2003. Sedaj kot coach, izobraževalna trenerka, moderatorka in svetovalka doprinaša podjetjem in posameznikom pri osebni in poslovni rasti. Kot obliko dela uporablja različne moderatorske in druge participativne pristope, v katere v največji meri vključi udeležence.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila.
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 21. 10. 2015. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20151028 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si