Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Zgodnji napotki pred izdelavo davčne bilance za leto 2015 (Napovedane davčne spremembe v letu 2016)

seminar

Program

13.00 začetek
14.30 odmor 
14.50 nadaljevanje 
16.00 zaključek

Trajanje: 4 p. u.

Kotizacija

Člani: 95 + DDV
Ostali: 130 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija za eno osebo za člane 75 € + DDV, za ostale 110 € + DDV.

Kdaj: četrtek, 3. december 2015, ob 13.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Kot vsako leto, nas tudi za leto 2015 čaka izdelava davčne bilance. Če se z navedenim spopadate prvič, oziroma si želite svoje znanje o navedeni temi nadgraditi, osvežiti (vas zanima, ali je kaj novega), vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na seminarju, na katerem bomo skupaj, s pomočjo primerov iz prakse obdelali obračun DDPO in davka od dohodkov iz dejavnosti, ob tem pa vas opomnili predvsem na najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri izdelavi le-tega v praksi, in napovedane davčne spremembe v letu 2016.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

  • Pomen SRS za davčni obračun.
  • Pomen opredelitve povezanih oseb - splošni del obrazca (transferne cene - višji davčni prihodki in nižji davčni odhodki, priznana obrestna mera).
  • Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter njihov vpliv na davčno osnovo (amortizacija - poslovna, davčna; koriščenje investicijskih olajšav; nepravilno razmejevanje med investicijskim vlaganjem in stroški vzdrževanja OS).
  • Davčne olajšave in njihovo uveljavljanje v praksi (najpogostejše napake, poračun, nova pojasnila - pametni telefon idr.).
  • Davčno priznani in nepriznani odhodki (stroški za privatno življenje lastnikov, davčna obravnava stroškov za zagotavljanje ugodnosti, ki niso bonitete, vpliv stroškov za zagotavljanje bonitet na davčno osnovo).
  • Reklama, reprezentanca, darila in davčna osnova.
  • Normiranci po 1. 1. 2015.
  • Napovedane davčne spremembe v letu 2016 (znižanje stopnje olajšave za RR, investicijske olajšave v opremo in neopredmetena OS, ukinitev olajšave za zaposlovanje, spremembe ZDoh-2 (dobiček iz kapitala), predlog Zakona o posebni davčni obravnavi nagrajevanja uspešnosti delavcev ...


Komu je seminar namenjen? Vodjem financ, računovodstva in zaposlenim, ki obračunavajo plače, povračila stroškov v zvezi z delom …, direktorjem in lastnikom družb, vodjem računovodskih servisov, svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

Predavateljica 
Jana Galič

Jana Galič, dipl. ekon., je davčna svetovalka in dolgoletni vodja finančno-računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja …) s področja računovodstva in davkov po celi Sloveniji. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja naročnikov za založbo Verlag Dashöfer, kot avtorica in soavtorica pa je izdala že štiri priročnike.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 26. 11. 2015. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20151203 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si