Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Vodenje sestankov

delavnica

Program

11.00 začetek
13.00 odmor 
13.20 nadaljevanje 
15.05 zaključek

Trajanje: 5 pedagoških ur

Kotizacija

Člani: 90 € + DDV 
Ostali: 115 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija za eno osebo za člane 75 € + DDV, za ostale 90 € + DDV.

 

Kdaj: sreda, 11. november 2015, ob 11.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj delavnice:
Zaposleni preživijo tudi do 30 % delovnega časa na sestankih in pripravah nanje. Od učinkovitosti sestanka je odvisno, ali je ta čas za podjetje dobra ali slaba naložba. Delavnica je namenjena vsem, ki bi radi optimizirali čas, ki ga porabijo za sestanke. 

Cilj delavnice je ozavestiti ključne elemente učinkovitih sestankov, znati presoditi, kdaj je sestanek potreben in katere so alternativne možnosti dogovora, spoznati pristope učinkovitega vodenja sestankov.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

  • Vrste sestankov in kako jih vodimo.
  • Priprava in aktivnosti pred sestankom.
  • Delitev vlog na sestanku.
  • Kako ravnati s »težavnimi« udeleženci?
  • Sklepanje dogovorov na sestankih in spremljanje njihovega uresničevanja.

Predavateljica 
Dragana Prijanovič

Je univerzitetna diplomirana ekonomistka s pedagoško-andragoško izobrazbo. Končala je mednarodne programe NLP (Nevrolingvistično programiranje) Praktik, NLP Mojster Praktik, ADEC (Adult Educator in Company – izobraževalec odraslih v podjetju) mojster trener (ADEC Master Trainer) in je licenciran NLP Coach in NLP Trener. Je licenčna trenerka SDI (Strength Deployment Inventory) in moderatorka. Njene delavnice so izrazito praktično naravnane, saj ima 25 let delovnih izkušenj v gospodarstvu na različnih področjih dela (finančno računovodska služba, skrb za ključne kupce, prodaja podjetjem, razvoj produktov, vodenje projektov …) , z izobraževanjem in razvojem zaposlenih pa se ukvarja od leta 2003. Sedaj kot coach, izobraževalna trenerka, moderatorka in svetovalka doprinaša podjetjem in posameznikom pri osebni in poslovni rasti. Kot obliko dela uporablja različne moderatorske in druge participativne pristope, v katere v največji meri vključi udeležence.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila.
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 4. 11. 2015. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20151111 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si