Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

SPREJEMANJE RAZLIČNOSTI - usposabljanje strokovnih delavcev za zaposlovanje invalidov na odprtem trgu dela

Program

10.00 začetek
11.40 odmor 
11.55 nadaljevanje 
13.25 odmor 
13.40 nadaljevanje 
15.15 začetek

Trajanje: 5 ur

Kotizacija

Udeležba je brezplačna.

 

Seminar organiziramo v okviru projekta pod skupnim nazivom »ZMOREMO – Spodbujanje enakosti in preprečevanje diskriminacije invalidov«, ki ga skupaj izvajajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, s partnerji Društvom študentov invalidov Slovenije, Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije in Združenjem izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji (ZIZRS).

Kdaj: sreda, 4. november 2015, ob 10.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj delavnice:
Za potrebe projekta »ZMOREMO–Spodbujanje enakosti in preprečevanje diskriminacije invalidov« je bil razvit poseben program usposabljanja in izobraževanja za strokovne delavce pri delodajalcih na odprtem trgu dela, v okviru katerega bodo udeleženci spoznali preizkušene metode in dobre prakse pri zaposlovanju invalidov ter najnovejše pristope, vrednote in načela podpornega zaposlovanja invalidov v običajnem delovnem okolju.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

Po podatkih delodajalcev je usposobljenost strokovnih delavcev, ki delajo s človeškimi viri v običajnem delovnem okolju oziroma odprtem trgu dela, pomanjkljiva in ne dovolj celovita. Sedanja tradicionalna znanja glede na spremenjene razmere na trgu dela ne zadoščajo več. Zato potrebujejo predvsem nova in specifična znanja, ki so potrebna za delo z ranljivimi ciljnimi skupinami, predvsem invalidi. 

PROGRAM DOGODKA >

 

Ciljna skupina

Strokovni delavci, ki pri delodajalcih v običajnih delovnih okoljih oziroma na odprtem trgu dela skrbijo za človeške vire, predvsem za zaposlovanje invalidov in drugih ranljivih skupin. Poleg tega so vabljeni ostali strokovnjaki, ki jih zadevajo področja ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu.

Udeležba na izobraževanju šteje kot strokovno izobraževanje strokovnih delavcev po 2. točki 9. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (UL RS, št. 87/11).

 

Predavatelji


Strokovnjakinje in strokovnjaki različnih izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, ki so člani ZIZRS, in partnerjev v projektu Zmoremo.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 2. 11. 2015.

Dodatna pojasnila: Polona Lindič, 07 33 22 180, polona.lindic@gzdbk.si