Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Kako bodo spremembe ZGD in novi SRS vplivali na računovodenje v letu 2016?

seminar

Program

11.00 začetek
12.30 odmor s pogostitvijo 
12.50 nadaljevanje 
14.20 odmor
14.25 nadaljevanje 
15.10 zaključek

Trajanje: 5 p. u.

Kotizacija

Člani: 95 € + DDV
Ostali: 130 € + DDV

Za zgodnje prijave do 5. 1. 2016 je kotizacija za člane 76 € + DDV, za ostale 104 € + DDV.

Kdaj: petek, 15. januar 2016, ob 11.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
Pridobiti celosten pregled nad novimi Slovenskimi računovodskimi standardi 2016 in spoznati vsebinske spremembe, spoznati povezavo SRS 2016 in dopolnjenega ZGD-1, opozoriti na ključne spremembe v SRS 2016 in ZGD-1, ki bodo vplivale na računovodenje v letu 2016.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

Novela ZGD-1I:

 • Ključne novosti in spremembe v vezi računovodenja in konsolidiranja
 • Povečana vloga nadzornih svetov
 • Večja odgovornost revizorjev
 • Povezava s SRS 2016

Novi SRS 2016:

 • Predstavitev nove sistematike SRS 2016 (uvod, okvir, standardi I, standardi II, standardi III in pravila skrbnega računovodenja)
 • Ključne novosti in spremembe (vrednotenje, revalorizacija, odloženi davki, rezervacije ...)
 • Spremenjene postavke v bilanci stanja
 • Nov izračun bilančnega dobička
 • Spremembe na področju razkritij v letnih poročilih
 • Prostovoljna konsolidacija
 • Prehod iz SRS 2006 na SRS 2016 in vpliv na davčne osnove 

Seminar je namenjen:

vsem računovodjem, knjigovodjem, zakonitim zastopnikom, direktorjem in ostalim osebam, ki se srečujete s poslovanjem in računovodenjem pri d.o.o.-jih, s.p.-jih, društvih, zvezah … Praktična naravnanost tega seminarja bo vsem prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki se vam mogoče v tem trenutku zdijo neobvladljivi.

Predavateljica: 
Vesna Bartolj Maver

Je preizkušena davčna svetovalka, računovodja in preizkušena notranja revizorka, z več desetletnimi delovnimi izkušnjami z vodenjem službe računovodstva  v velikem slovenskem koncernu. Svetovalka podjetnikom in upravam družb na področju računovodsko-davčne zakonodaje in statusno pravnega preoblikovanja. Predavateljica s področja računovodstva, obdavčitve in konsolidacije za različne pravno organizacijske oblike (društva, d.o.o., d.d., s.p.). Avtorica številnih računovodskih in davčnih člankov. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Za uveljavljanje nižje kotizacije za zgodnjo prijavo bomo upoštevali prijave do vključno 5. 1. 2016. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 8. 1. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20160115 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si