Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Aktualna problematika pri društvih s poudarkom na zaključevanju poslovnega leta

seminar

Program

11.00 začetek
12.30 naslednja zadeva
12.50 nadaljevanje 
14.20 odmor
14.25 nadaljevanje 
15.10 zaključek

Trajanje: 5 p. u.

Kotizacija

Člani: 95 € + DDV
Ostali: 130 € + DDV

Za zgodnje prijave do 8. 1. 2016 je kotizacija za člane 76 € + DDV, za ostale 104 € + DDV.

Kdaj: petek, 22. januar 2016, ob 11.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:

V prvem delu seminarja se boste seznanili z vsemi novimi spremembami na področju računovodenja, obdavčitve in samega delovanja društva, ki so bile sprejete v zadnjih mesecih. V drugem delu pa bodo s konkretnimi primeri predstavljena računovodska opravila ob zaključevanju poslovnega leta s podano obrazložitvijo najpogostejših problemov, s katerimi se računovodje pred oddajo končnih računovodskih izkazov srečujejo pri svojem delu. S ponazorjenimi knjižbami ugotovljenih inventurnih razlik, knjiženjem zaključnih poslovnih dogodkov ter z  izračunom končnega odbitnega deleža DDV-ja in s prikazom knjiženja le-tega, opomnikom na najpogostejše napake pri razmejitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti ter pri pripravi davčne bilance, bo marsikatera dilemama rešena.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

Prvi del:

  • Novi Slovenski računovodski standardi- SRS 2016 (predstavitev koncepta novih SRS 2016 in predstavitev spremenjenega standarda za društva v povezavi z vrednotenjem osnovnih sredstev)
  • Zakon o davčnem potrjevanju računov (predstavitev vpliva sprejetega zakona na poslovanje društev, uporaba vezane knjige računov)
  • Delo preko s.p.-jev in odvisno delovno razmerje (predstavitev problematike in nadzora davčnih organov)

Drugi del:

  • Inventura (predmet, priprava in potek inventure, priprava zapisnikov, usklajevanje in knjiženje inventurnih razlik, inventurne razlike z računovodskega in davčnega vidika)
  • Računovodska opravila ob koncu leta (pregledi, usklajevanja, zaključevanje, najpogostejše napake, poročanja)
  • Zaključek leta z davčnega vidika (DDV in odbitni delež, ločevanje pridobitne in nepridobitne dejavnosti, DDPO in davčna bilanca - najpogostejše napake)

Seminar je namenjen:

vsem zakonitim zastopnikom, računovodjem, knjigovodjem, sekretarjem in ostalim osebam, ki se srečujete s poslovanjem društev, zvez, klubov .... Praktična naravnanost tega seminarja bo vsem prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki se vam mogoče v tem trenutku zdijo neobvladljivi.

Predavateljica: 
Vesna Bartolj Maver

Je preizkušena davčna svetovalka, računovodja in preizkušena notranja revizorka, z več desetletnimi delovnimi izkušnjami z vodenjem službe računovodstva  v velikem slovenskem koncernu. Svetovalka podjetnikom in upravam družb na področju računovodsko-davčne zakonodaje in statusno pravnega preoblikovanja. Predavateljica s področja računovodstva, obdavčitve in konsolidacije za različne pravno organizacijske oblike (društva, d.o.o., d.d., s.p.). Avtorica številnih računovodskih in davčnih člankov. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Za uveljavljanje nižje kotizacije za zgodnjo prijavo bomo upoštevali prijave do vključno 8. 1. 2016. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 18. 1. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20160122 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si