Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

8. usposabljanje in posvet za vodilne delavce, strokovne delavce in koordinatorje VZD in nadzornike na gradbiščih

Program

8.30 začetek
15.45 zaključek

Trajanje: 7 ur

Kotizacija za prijave do vključno 11. 1. 2016: 

Člani GZDBK in MDVINM: 100 € 
Člani ZDVIS: 120 €
Ostali: 150 € 

Kotizacija za poznejše prijave:  

Vsi: 170 € 


Kotizacije so brez DDV, saj društvo ni zavezanec.
 Dogodek organiziramo v sodelovanju z Medobčinskim društvom varnostnih inženirjev Novo mesto.

Kdaj: četrtek, 14. januar 2016, ob 8.30 
Kje: v konferenčni dvorani Hotela Šport na Otočcu 

Namen in cilj posveta:
Usposabljanje in izpopolnjevanje znanja vseh zainteresiranih za zagotavljanje varnega in zdravega dela ter obvladovanja tveganj na delovnih mestih ter začasnih in premičnih deloviščih.

Usposabljanje iz področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom je za vodilne in vodstvene delavce ne samo po zakonodaji obvezno, pač pa tudi priporočljivo.

Predstavljene bodo aktualne teme o varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti s primeri dobre prakse.

Po končanem usposabljanju boste udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi s podeljenimi 8 kreditnimi točkami (Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu, Uradni list RS, št.109/2011).

Potrdilo o udeležbi bo izdano tudi skladno z 9. členom Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. L. RS št. 32/2011).

Vodilnim in vodstvenim delavcem bo izdano potrdilo o udeležbi v skladu s 5. in 19. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. L. RS št. 43/2011).

Vljudno vabljeni!


Na usposabljanju bodo udeleženci seznanjeni tudi s Projektom APP - Atraktivna Promocija Promocije zdravja pri delu, ki ga je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov promocije zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Vsebina

 

8.30 Poostreni nadzor gradbišč, nezgode na gradbiščih in dobra praksa (mag. Boštjan HARTNER, MDDSZEM IRSD) 

9.15 Obveznosti delodajalca in strokovnega delavca za VZD po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu, Zakonu o inšpekciji dela, Zakona o inšpekcijskem nadzoru in novosti – kaj prinašajo novosti in kaj lahko pričakujemo v praksi (mag. Borut BREZOVAR)

10.00 Požarna varnost na gradbiščih in v objektih v gradnji; pristojnosti in naloge Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ugotovitve inšpekcijskih nadzorov (Milivoj DOLŠČAK, univ. dipl. org., glavni inšpektor IRSVNDN)

10.45 Pregled delovne opreme in certificiranje s stališča strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu (Darko Dajčman, DVIGALOTEHNA Natalija Dajčman s. p.)

11.30 Zagotovitev varnega dela v izkopih (Sergej Perbil)

12.15 ODMOR

12.45 Rokovanje z opremo pod tlakom in označitev po standardu (Bojan DRAME, IVD)

13.30 Delo na nezavarovani višini in uporaba višinskih varnostnih sistemov (Uroš ERČULJ, ZAVAS d. o. o.)

14.15 Obvladovanje požarnih tveganj na začasnih in premičnih deloviščih s podporo brezžičnega sistema za javljanje in alarmiranje (Andrej JENKO, TDI d. o. o.)

15. 00 Računalniška podpora vodenju evidenc s področja VZD in PV (evidence usposabljanj, zdravstvenih pregledov, pregledi DO, meritve EPD,…) (Nastja Mohorko, eS-NET d. o. o.)

15. 45 Razprava in zaključek posveta


Strokovni posvet je namenjen

Vodilnim delavcem, koordinatorjem VZD na začasnih in premičnih gradbiščih, strokovnim delavcem VZD, nadzornikom na gradbiščih.

 

Vabilo in prijava

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na posvetu, potrdilo o udeležbi, gradivo in pogostitev z napitki in prigrizkom med odmorom.

Prijave:

Na posvet se prijavite z izpolnjeno prijavnico, ki jo pošljete po faksu: 07 33 25 968 ali e-pošti marjan.smalc@siol.net. Skrajni rok za odpoved udeležbe je 13. 1. 2016, v nasprotnem primeru kotizacijo zaračunajo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo lahko predhodno nakažite na poslovni račun MDVI Novo mesto (društvo ni davčni zavezanec) pri Abanki: številka 05100- 8010659710, namen: 3-15, sklic: SI00 - matična številka vašega podjetja. 
Plačilo kotizacije dokažite s kopijo potrdila o plačilu pri registraciji na posvetu.

Dodatna pojasnila: Marjan Šmalc, 041 671 461, marjan.smalc@siol.net in Miro Škufca 031 366 363.