Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

NOVO! POREKLO BLAGA - 1.5.2016 se bo začel uporabljati nov carinski zakonik EU

PONOVITEV bo tudi 15. aprila

Program

11.30 začetek
13.00 odmor 
13.30 nadaljevanje 
15.00 zaključek

Trajanje: 4 p. u.

Kotizacija

Člani: 100 + DDV
Ostali: 130 € + DDV

Za zgodnje prijave do 22. 2. 2016 je kotizacija za člane 85 € + DDV, za ostale 110 € + DDV na osebo.

Kdaj: četrtek, 3. marec 2016, ob 11.30 - PONOVITEV TEGA IZOBRAŽEVANJA PRI NAS JE 15. APRIL 2016

 
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)


1.5.2016 se bo začel uporabljati nov carinski zakonik Unije, ki je bil sprejet z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije. V Uradnem listu EU sta bili objavljeni tudi novi uredbi: Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 in Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447. Delegirana in Izvedbena uredba dopolnjujeta carinski zakonik Unije, uporabljata pa se od 1. maja 2016.


Vabimo vas na seminar, kjer se boste seznanili z novostmi in spremembami, na katere se morajo podjetja pravočasno pripraviti.
Predstavili bomo nov carinski zakonik Unije ter izvedbene in delegirane določbe, ki dopolnjujejo nov carinski zakonik Unije, in sicer v delu, ki se nanaša na poreklo blaga: nepreferencialno poreklo, splošni sistem preferencialov – sistem registriranega izvoznika (REX) in notranji trg EU.
Seznanili vas bomo z zadnjimi vsebinami in izidi razprav, ki potekajo v okviru postopka revizije Regionalne konvencije. Na praktičnih primerih bomo razložili zadnje obvestilo Komisije v zvezi z začetkom uporabe Regionalne konvencije (razpredelnici 1 in 2) ter pojasnili možnosti uporabe diagonalne kumulacije, tako na podlagi Regionalne konvencije kot tudi na podlagi začetka uporabe protokolov o pravilih o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo.
Predstavili in razložili bomo tudi spremembe, ki so stopile v veljavo 1.1.2016: začetek začasne uporabe sporazuma o pridružitvi z Ukrajino, spremembe v trgovini z Republiko Moldavijo, izjemni trgovinski ukrepi za države ali ozemlja zahodnega Balkana – podaljšanje obdobja uporabe teh ukrepov ter začasna prekinitev uporabe teh ukrepov za Bosno in Hercegovino, shema splošnih tarifnih preferencialov.
Veliko časa pa bomo namenili tudi konkretnim primerom iz prakse.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

  • Nepreferencialno poreklo, primerjava sedanje z bodočo zakonodajo (nov carinski zakonik Unije ter njegove izvedbene in delegirane določbe).
  • Notranji trg EU - Uredba Sveta (ES) št. 1207/2001, s spremembami; razveljavitev uredbe in predstavitev novih določb, ki so vključene v Izvedbeno uredbo.
  • Regionalna konvencija o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu blaga - vključitev držav zahodnega Balkana v sistem pan-evro-mediteranske kumulacije porekla blaga: trenutno stanje in nadaljnji koraki; revizija Regionalne konvencije; uporaba in razlaga najnovejše razširjene PEM matrike (UL EU C 214, z dne 30.6.2015); pristop tretjih strank h konvenciji Kosovo ter države vzhodnega partnerstva: Moldavija, Gruzija, Ukrajina,…
  • Splošna shema preferencialov in sistem registriranih izvoznikov (REX) - delegirana in izvedbena uredba k CZU.
  • Enostransko sprejeti preferencialni tarifni ukrepi: tarifna obravnava za uvoz blaga s poreklom iz Ekvadorja, izjemni trgovinski ukrepi za države ali ozemlja zahodnega Balkana
  • Republika Moldavija – konec uporabe avtonomnih trgovinskih preferencialov in pridružitveni sporazum.
  • Ukrajina – začetek začasne uporabe sporazuma o pridružitvi.
  • Carinska unija med EU in Turčijo - A. TR in status blaga, načini trgovanja z vsemi posebnostmi.
  • Predstavitev veljavne zakonodaje EU na področju porekla blaga - najnovejša preglednica.

 

Predavateljica
Ana Maček

Finančna uprava Republike Slovenije

Generalni finančni urad
Uprava za carine
Sektor za carinsko tarifo

Predstavnica FURS Odbora za Carinski zakonik - Oddelka za poreklo pri Evropski komisiji 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Za uveljavljanje nižje kotizacije za zgodnjo prijavo bomo upoštevali prijave do vključno 22. 2. 2016. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 29. 2. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20160303 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si