Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Obvladovanje poslovne dokumentacije

delavnica

Program

13.30 začetek
15.00 zaključek

Trajanje: 1,5 ur

Kotizacija

Člani: brezplačno 
Ostali: 50 € + DDV 

 

 Delavnico organiziramo v sodelovanju s Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu.


Kdaj: sreda, 16. februar 2016, ob 13.30
Kje: v računalniški učilnici Fakultete za informacijske študije (Ljubljanska cesta 31A, I. nadstropje)

Namen delavnice je, da udeleženci pridobijo pregled nad področjem, ki pomembno vpliva na učinkovitost poslovnih procesov v vseh organizacijah. Z znanji, ki jih bodo pridobili v okviru te delavnice, bodo lažje sprejeli odločitve o organizacijskih izboljšavah in naložbah v informacijske rešitve, povezane z obvladovanjem poslovne dokumentacije.

V uvodnem delu bodo podane teoretične osnove, v nadaljevanju pa bodo udeleženci na konkretni aplikaciji (mScan) preizkusili proces zajema in hrambe dokumentov. V ta namen bodo v naprej pripravljeni računalniki z nameščenim okoljem za delo. Zato bo delo potekalo v računalniški učilnici FIŠ-a.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

»Brezpapirno poslovanje« je mit, o katerem pogosto slišimo. V praksi je učinkovitost poslovanja praviloma odvisna od ustrezne pretvorbe papirnih dokumentov v digitalno obliko ter izgradnje enotnega dokumentnega sistema. V tem procesu srečamo različne informacijske tehnologije, pomembni pa so tudi nekateri organizacijski prijemi. S poznavanjem celotnega procesa si obvladovanje poslovne dokumentacije lahko precej poenostavimo in lažje izberemo cenovno ugodne informacijske rešitve.

Utemeljili bomo, kako; 

  • spoznati ključne pojme pri upravljanju poslovne dokumentacije
  • razumeti proces zajema in pretvorbe papirnih dokumentov v digitalno obliko
  • razumeti proces zagotavljanja varne hrambe
  • spoznati informacijske tehnologije pri upravljanju poslovne dokumentacije


Delavnica je namenjena vsem;
- ki se pri delu srečujejo z različnimi tipi dokumentov (papirnimi in elektronskimi) in si želijo delo poenostaviti;
- ki so odgovorni za organizacijo dela v podjetjih, kjer nastajajo velike količine različnih dokumentov (praviloma storitveno usmerjena podjetja);
- informatikom, ki iščejo rešitve za obvladovanje poslovne dokumentacije (pretvorba v digitalno obliko, izgradnja dokumentnih ali CMS sistemov, varna elektronska hramba).


Predaval bo viš. pred. mag. Andrej Dobrovoljc, dipl. ing. računalništva in informatike Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, ki je vrsto let dokazoval svoje znanje tudi v gospodarskem okolju. Naj omenimo nekatere njegove uspešne in aktivne IT rešitve:

- Spletna rešitev za upravljanje projektnih vsebin (srebrna nagrada za inovacijo GZDBK)
- Proces obvladovanja škodnih zahtevkov (slovenska zavarovalnica)
- Sistem kreditnih map v elektronski obliki, (slovenska banka)
- Proces likvidacije prejetih računov (več naročnikov)
- Projekt sanacija arhiva (več naročnikov)

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 12. 2. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20160216 + matična številka vašega podjetja.

Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.  

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si