Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Letni pogovor z zaposlenim - nepogrešljiva veščina za vodjo

delavnica

Program

11.40 začetek
13.10 odmor
13.30 nadaljevanje
15.00 zaključek

Trajanje: 4 andragoške ure

Kotizacija

Člani: 100 € + DDV
Ostali: 130 € + DDV

Za zgodnje prijave do 30. 3. 2016 je kotizacija za člane 85 € + DDV, za ostale 110 € + DDV na osebo.

Kdaj: četrtek, 7. april 2016, ob 11.40 

Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj izobraževanja:
Udeleženci se bodo naučili organizirati letni pogovor s sodelavcem, uporabiti nujne ter optimalno ustrezne komunikacijske tehnike med izvedbo pogovora, pravilno ravnati v nenavadnih situacijah ter uporabljati letni pogovor s sodelavcem kot sredstvo za motiviranje in razvoj sodelavcev.

Koristi udeležencev: Priprava na letne pogovore s sodelavci bo mnogo lažja in bo navdihujoče opravilo pri izvajanju ter vodenju le-teh. Ozavestili bomo najpogostejše zadrege pri izvajanju letnih pogovorov. Še posebaj vam bodo razjasnjeni koristni razlogi, zakaj jih izvajati in kako učinkovito orodje najboljših vodji so prav ti.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

1. modul:

 • pomen vzpostavitve dobrega stika,
 • odnos do sodelavca,
 • pomen nebesedne komunikacije in
 • komunikacijske tehnike med vodenjem letnih razgovorov.

 

2. modul:

 • faze letnega pogovora,
 • vzdušje pri pogovoru, motiviranje sodelavca,
 • tehnike vodenja osebnega pogovora: samoocenjevanje/ uporaba pohvale in kritike /pozitivno mišljenje/aktivno poslušanje/ spraševanje/ zapisovanje,
 • izvajanje ter potek letnega pogovora,
 • kariera (želje/perspektive/cilji),
 • težke situacije, ki se lahko med pogovorom pojavijo in
 • nevarne napake, ki jih morate preprečiti pri izvajanju letnega pogovora.

 

Predavateljica 
Irena Vrhovnik

Irena Vrhovnik je učiteljica slovenskega jezika, andragoginja, NLP Coach (International Neuro-Linguistic Programming Trainers Association) in mednarodni SDI (Strength Deployment Inventory) trener. 2008 je opravila TA (Transakcijsko analizo) 101, kjer študij nadaljuje. Opravila je Pedagoško-andragoško izobraževanje za predavatelje višjih šol, na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot predavateljica ali trenerka je sodelovala s številnimi podjetji in organizacijami, med katerimi so Krka, d. d., Terme Krka, d. o. o., Domel, d. o. o., Ministrstvo za obrambo RS, Slovenska vojska, Center za usposabljanje Poljče, Adria Mobil, d. o. o., GZS, CPU, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Chiesi Slovenija, d. o. o., UKC Ljubljana, Zdravstveni domovi v Sloveniji, Slovenski inštitut za standardizacijo, Slovensko farmacevtsko društvo, na Tednih vseživljenjskega učenja in Svetovnih tednih podjetništva.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 31. 3. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20160407 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si