Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Mediacija v podjetjih

1. predavanje 12.30 - 13.30

Program

12.30 začetek
13.30 zaključek

Trajanje: 1 ura

Kotizacija

Člani GZDBK, DKD DBK in DVINM: brezplačno
Ostali: 30 € + DDV


Vsebino soorganizira Sekcija za ravnanje s človeškimi viri v sodelovanju z Društvom za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine. Vsebino podpira tudi Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto.
 

Kdaj: ponedeljek, 11. april 2016, ob 12.30 
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj predavanja:
Spore med zaposlenimi ali v kolektivu, med podrejenimi in nadrejenimi, v vodstvu podjetja, med oddelki, med vodstvom in lastniki ali med lastniki samimi lahko učinkovito rešujemo že v začetnii fazi, zelo zgodaj, ko še niso destruktivno vplivali na odnose, poslovanje in imidž podjetja, ko še niso pristali v sodnih dvoranah in v medijih. Mediacija je hiter, takoj pravnomačen in neposreden, a diskreten način za reševanja "problemov", ki ponuja številne prednosti:
1. možna takojšnja obravnava z veliko potenciala za učinkovito rešitev spora oz. težav;
2. bistveno nižji stroški kot, če težave oz. spore rešujemo po drugih pravnih poteh;
3. absolutna diskretnosti in visoka stopnja uspešnosti rešitve spora, saj se vedno strmi k prostovoljnem soblikovanju obem stranem sprejemljive rešitve težave ali spora.

Vljudno vabljeni!

Na predavanju bomo odgovorili na vprašanja;

  1. Kaj je mediacija in kaj lahko od nje pričakujem?
  2. Kako se vidi, da je ta pristop velik prihranek časa, denarja in skrbi?
  3. Koliko časa in denarja vzame glede na najpogostejše primere iz obstoječe prakse? Je to res precej manj kot ostali postopki, ki so nam na voljo?
  4. Katere probleme, težave in spore lahko rešujemo na ta način? Torej, konkretneje, ali gre res za Vse vrste sporov, ne glede če so to: zaposleni, vodstvo, lastniki, sindikati ...idr.?
  5. Kako jo vpeljemo v podjetje, da ko imamo težavno situacijo, ki jo je potrebno reševati, najprej, že sistematično, pristopimo in posežemo prav po njej? Predavatelj
Ksenja Lorber

Ksenja Lorber je mediatorka, trenerka mediatorjev, trenerka obvladovanja konfliktov, aktivna mediatorka in predavateljica. Že dobro desetletje izvaja programe obvladovanja konfliktov, stresa, jeze, o komunikaciji in mediaciji. Mediacijo in spretnosti obvladovanja konfliktov uspešno uporablja pri delu v gospodarstvu in lokalnem okolju, z mladostniki, družinami. Je ena prvih mediatork, sodeluje z URSIKS in Ministrstvom za pravosodje pri delu v zaporih. Izvedla je več kot 2000 ur usposabljanj za mediatorje in drugih izobraževalnih programov, uredila je prevod knjig Mediacija za menažerje in Vrstniki rešujejo konflikte, objavila je več prispevkov na konferencah, je soavtorica brošure "Šolska in vrstniška mediacija". Je članica upravnega odbora Evropskega združenja za transformativno mediacijo.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo le na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 7. 4. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 201604111 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si