Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Kako ravnati s težavnimi strankami

Program

12.30 začetek
13.30 zaključek

Trajanje: 1 ura

Kotizacija

Člani: brezplačno
Ostali: 30 € + DDV

 

Kdaj: torek, 15. marec 2016, ob 12.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj predavanja:
Pri delu s strankami so lahko težave in konflikti neizogibno prisotni. Od tega, kako se nanje odzivamo in takrat ravnamo, je odvisno, kakšne bodo posledice. Če bomo vedno delali zgolj kot smo vajeni ali celo čustveno in impulzivno, bodo posledice naših dejanj ostale podobne, morda se celo poslabšajo. S takim ravnanjem se prične spodkopavati naše siceršnje poslovanje in manjšati naš poslovni uspeh. Če hočemo spremeniti - izboljšati izide, moramo najprej ozavestiti sebe, kakor tudi svoje sodelavce ter kontrolirano spremeniti in upravljati naše odzivanje in ravnanje v zahtevnih okoliščinah.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

  1. Kdo je težavna stranka in kako delujejo naši običajni odzivi na težavne stranke?
  2. Kako težavno stranko spremeniti v dobro stranko?
  3. Prepoznavanje tipa stranke in uporaba ustreznega načina komunikacije.
  4. Razvijanje veščin konstruktivnega obvladovanja konfliktnih situacij.


NE SPREGLEJTE - 18. aprila smo, z naslovom Učinkovito ravnanje s težavnimi strankami/osebami, razpisali intenzivno enodnevno usposabljanje s podrobnejšimi izhodišči in orodji, da se na tem področju izurite, kako izboljšati sebe in svoje sodelavce pri ravnanju s težavnimi strankami ter upravljati v teh situacijah sebe in dogajanje. 

Predavatelj
Ksenja Lorber

Ksenja Lorber je mediatorka ter trenerka reševanja konfliktov in mediacije pri CmNm - zavod (CmNm je Zavod Cerber - mediacija, svetovanje, izobraževanje, Novo mesto).

Kot mediatorka, trenerka mediatorjev, trenerka obvladovanja konfliktov in mobinga, aktivna mediatorka in predavateljica je pridlobila bogate izkušnje ter reševala in razrešila številne konfliktne situacije. Že dobro desetletje izvaja tudi programe osveščanja o pomembnosti obvladovanja konfliktov, stresa, jeze, o komunikaciji in mediaciji. Mediacijo in spretnosti obvladovanja konfliktov uspešno uporablja pri delu z mladostniki, družinami, v gospodarstvu in lokalnem okolju. Je ena prvih mediatork Slovenije. Izvedla je več kot 2000 ur usposabljanj za mediatorje in drugih izobraževalnih programov s področja mediacije in obvladoanja konfliktov, srtresa, jeze … v šolah, podjetjih, na URSIKS ... Objavila je več prispevkov na konferencah, je soavtorica brošure "Šolska in vrstniška mediacija", uredila je prevod knjige Mediacija za menažerje in Vrstniki rešujejo konflikte. Je članica upravnega odbora Evropskega združenja za transformativno mediacijo.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo le na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 9. 3. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 201603151 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si