Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Obvladovanje sebe in strank za zaposlene v varovanju

Program

14.00 začetek
15.00 zaključek

Trajanje: 1 ura

Kotizacija

Člani: brezplačno
Ostali: 30 € + DDV

 

Kdaj: torek, 15. marec 2016, ob 14.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj predavanja:

"Stori, kar moreš – s tem, kar imaš, in tam, kjer si." (Theodore Roosevelt)

Prilagajanje novim situacijam in zahtevam postavlja pred zaposlene številne izzive in težave, s katerimi se doslej še niso srečevali in so lahko vzrok konfliktov, stresa, težav pri opravljanju dela. Motnje v komunikaciji in težave pri sodelovanju (v kolektivu) močno obremenjujejo odnose in delo.
Cilj pri poslovanju in delovanju uspešnih podjetij naj bo tudi: Zmanjševanje tveganj z učinkovitimi usposabljanji, usmerjanjem in nadzorom nad posegi.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

  • Opredelitev konflikta/spora/.
  • Kako ravnati v potencialno nasilnih in nasilnih situacijah? Preventiva.
  • Strategije, ki so na voljo in nagnjenost k določeni izbiri.
  • Spretnosti, ki pomagajo obvladovati proces.
  • Krogi vpliva. Prepoznavanje in njihov vpliv na proces dogajanje.
  • Kam želimo voditi proces in kako to dosegamo.


NE SPREGLEJTE - Za vse zainteresirane bomo razpisali intenzivno enodnevno usposabljanje s podrobnejšimi izhodišči in orodji, da se na tem področju izurite, kako izboljšati sebe in svoje sodelavce pri ravnanju s težavnimi strankami ter upravljati v teh situacijah sebe in dogajanje. Vaše pobude, usmeritve in predloge za dokončno oblikovanje programa usposabljanja sprejemamo tudi na naslov gzdbk@gzdbk.si.

Predavatelj
Ksenja Lorber

Ksenja Lorber je mediatorka ter trenerka reševanja konfliktov in mediacije pri CmNm - zavd (CmNm je Zavod Cerber - mediacija, svetovanje, izobraževanje, Novo mesto).

Kot mediatorka, trenerka mediatorjev, trenerka obvladovanja konfliktov in mobinga, aktivna mediatorka in predavateljica je pridlobila bogate izkušnje ter reševala in razrešila številne konfliktne situacije. Že dobro desetletje izvaja tudi programe osveščanja o pomembnosti obvladovanja konfliktov, stresa, jeze, o komunikaciji in mediaciji. Mediacijo in spretnosti obvladovanja konfliktov uspešno uporablja pri delu z mladostniki, družinami, v gospodarstvu in lokalnem okolju. Je ena prvih mediatork Slovenije. Izvedla je več kot 2000 ur usposabljanj za mediatorje in drugih izobraževalnih programov s področja mediacije in obvladoanja konfliktov, srtresa, jeze … v šolah, podjetjih, na URSIKS ... Objavila je več prispevkov na konferencah, je soavtorica brošure "Šolska in vrstniška mediacija", uredila je prevod knjige Mediacija za menažerje in Vrstniki rešujejo konflikte. Je članica upravnega odbora Evropskega združenja za transformativno mediacijo.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo le na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 9. 3. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 201603152 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si