Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

DDV – pravila obračunavanja za transakcije z domačimi in tujimi partnerji

seminar s svetovanjem

Program

11.30 začetek
13.00 odmor
13.30 nadaljevanje
15.00 zaključek

Trajanje: 3,5 ur

Kotizacija

Člani: 95 € + DDV
Ostali: 130 € + DDV  (Za zgodnje prijave do 29. 3. 2016 je kotizacija za člane 85 € + DDV, za ostale 110 € + DDV na osebo.)

 

Kdaj: sreda, 6. april 2016, ob 11.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja s svetovanjem:
Udeležencem predstaviti ključna pravila, ki jih morajo poznati za pravilno obračnavanje DDVja pri poslovanju doma z domačimi partnerji ter v tujini, s tujimi partnerji. Pogledali bomo, kako je z DDVjem glede na določanja kraja in časa nastanka obdavčjivega računovodskega dogodka pri transakcijah blaga in storitev na domačem in tujih trgih. 

Vljudno vabljeni!

Vsebina

  1. Dobave in pridobitve blaga; tranzitni postopek, večstranski – verižni posli, poenostavitev obračuna DDV za uvoznike.
  2. Posebnosti pri prometu z rabljenimi in novimi vozili; komisijska prodaja.
  3. Opravljanje storitev in pasti pri internetni prodaji.
  4. Najpogostejše napake in prekrški na področju DDV.
  5. Opravljanje oproščene in obdavčljive dejavnosti in registracija za DDV.
  6. Vaša vprašanja.

Seminar s svetovanjem je namenjen računovodjem, ki obračunavajo DDV obveznosti in komercialistom, ki sklepajo posle ter določajo pogoje dobav/prodaje, saj s tem vplivajo na obračunavanje DDVja in obdavčitve podjetja ter nenazadnje poslovni rezultat poslovanja.
Predavatelj
Marija Verbančič

Predavateljica je davčna svetovalka, vodja računovodskega servisa z dolgoletnimi izkušnjami na področju računovodstva in davkov. Poleg izvedenih številnih  seminarjev in delavnic predava tudi v programu za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za knjigovodje in računovodje. Že leta se kot vodja računovodskega servisa posveča računovodenju predvsem za male družbe, zasebnike in društva.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 30. 3. 2016. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20160406 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.