Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Metoda za odločanje v negotovosti

delavnica

Program

13.00 začetek
15.00 zaključek

Trajanje: 2 uri

Kotizacija

Člani: brezplačno 
Ostali: 50 € + DDV 

 

 Delavnico organiziramo v sodelovanju s Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu.


Kdaj: ponedeljek, 4. april 2016, ob 13.00
Kje: v računalniški učilnici Fakultete za informacijske študije (Ljubljanska cesta 31A, Novo mesto)

Namen delavnice je udeležencem pokazati uporabo odločitvene matrike in odločitvenih dreves za modeliranje odločitvenih problemov in izračun koristnosti alternativ ter določanje optimalne alternative pri različnih kriterijih, povezanih z verjetnostjo in želeno stopnjo tveganja.

Pogledali si bomo metode, katerih cilj je olajšati odločanje v tistih situacijah, ko je na volj več alternativ, ki so različno primerne za možne scenarije razvoja dogodkov. Metode omogočajo upoštevanje verjetnosti scenarijev ali sprejemljivosti tveganja za odločevalce.

Delo bo potekalo na programski opremi Genie in MS Excell, v računalniški predavalnici Gigabyte na FIŠ.

Delavnica je namenjena: Upravljalcem/menedžerjem, podjetnikom in ostalim odločevalcem v podjetju.Vljudno vabljeni!

Vsebina


Udeleženci bodo spoznali nekaj metod za sistematično odločanje med alternativami v pogojih negotovosti.

  • Odločitvena matrika
  • Kriteriji: pričakovana vrednost, maksimin, maksimaks, Hurwiczev kriterij, kriterij najmanjšega obžalovanja (Savage)
  • Odločitvena drevesa za modeliranje in izračun pričakovane vrednosti alternativ
  • Profil tveganja
  • Pričakovana vrednost popolne informacije


Potrebna oprema za udeležence: osebni računalnik s programsko opremo Genie in MS Excel (vsa oprema za udeležence bo pripravljena s strani FIŠ)

Predaval bo izr. prof. dr. Blaž Rodič, inž.el., dr. zn. manag. inf. sis.:Blaž Rodič je predavatelj na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu. Njegovo znanstveno raziskovalno delo je usmerjeno v razvoj sistemov za podporo odločanju, modeliranje storitvenih, logističnih in proizvodnih procesov (zvezna (SD), diskretna (DES), agentna (ABM) metodologija)Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 31. 3. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20160404 + matična številka vašega podjetja.

Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.  

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si