Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Obvladovanja stresa, jeze, strahu in treme

2. predavanje 10.30 - 11.30

Program

10.30 začetek
11.30 zaključek

Trajanje: 1 ura

Kotizacija

Člani GZDKB, DKD DBK in DVINM: brezplačno
Ostali: 30 € + DDV

Vsebino soorganizira Sekcija za ravnanje s človeškimi viri v sodelovanju z Društvom za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine. Vsebino podpira tudi Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto. 

Kdaj: sreda, 23. marec 2016, ob 10.30 
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj predavanja:
V vsakodnevnem življenju se pogosto srečujemo s situacijami, ki povzročajo stres, jezo, strah ali tremo. To je povsem nekaj običajnega in včasih tudi nujno potrebnega, saj smo pod vplivom teh čustev lahko učinkovitejši, bolj storilni in uspešnejši na določenem področju. A vse do neke (konstruktivne) meje. Ko čustvo postane premočno, postane ovira, postane uničevalno in nadloga za vse; tako za posameznika, kot za okolico v kateri ta deluje; družino, sodelavce itn. Lahko pa sebi in drugim zavestno pomagamo. Kako? Seznanite se z metodami in tehnikami za uspešno obvladovanje stresa, jeze, strahu.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

  1. Kako se "običajno" odzivam na določeno situacijo in kako to vpliva name/na druge?
  2. Indikatorji in prepoznavanje "alarmnih in destruktivnih" situacij stresa, jeze, strahu, treme...
  3. Fizične tehnike obvladovanja.
  4. Mentalne tehnike obvladovanja.
  5. Zmanjševanje stresorjev v okolju in akcijski načrt.


NE SPREGLEJTE 30. marca 2016 - za vse zainteresirane, ki bi se uvedbe sistema anti-mobinga 
želeli lotiti temeljito in učinkovito - ali pa bi želeli pregledati, ali je vaš obstoječi sistem optimalen - organiziramo celodnevno usposabljenje, kjer vam bomo dali vse potrebne temelje in usmeritve (tako pravne podlage kot dejansko dobro prakso situacij, primerov in možnosti rešitev), da to naredite. Na usposabljanju bomo še posebaj izpostavili preventivne možnosti, ki se resnično obnesejo. Več... 

Na predavanju bodo udeleženci seznanjeni tudi s Projektom APP - Atraktivna Promocija Promocije zdravja pri delu, ki ga je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov promocije zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Predavatelj
Ksenja Lorber

Ksenja Lorber je mediatorka ter trenerka reševanja konfliktov in mediacije pri CmNm - zavod (CmNm je Zavod Cerber - mediacija, svetovanje, izobraževanje, Novo mesto).

Kot mediatorka, trenerka mediatorjev, trenerka obvladovanja konfliktov in mobinga, aktivna mediatorka in predavateljica je pridlobila bogate izkušnje ter reševala in razrešila številne konfliktne situacije. Že dobro desetletje izvaja tudi programe osveščanja o pomembnosti obvladovanja konfliktov, stresa, jeze, o komunikaciji in mediaciji. Mediacijo in spretnosti obvladovanja konfliktov uspešno uporablja pri delu z mladostniki, družinami, v gospodarstvu in lokalnem okolju. Je ena prvih mediatork Slovenije. Izvedla je več kot 2000 ur usposabljanj za mediatorje in drugih izobraževalnih programov s področja mediacije in obvladoanja konfliktov, srtresa, jeze … v šolah, podjetjih, na URSIKS ... Objavila je več prispevkov na konferencah, je soavtorica brošure "Šolska in vrstniška mediacija", uredila je prevod knjige Mediacija za menažerje in Vrstniki rešujejo konflikte. Je članica upravnega odbora Evropskega združenja za transformativno mediacijo.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo le na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 17. 3. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 201603232 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si