Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Obisk podjetja KRKA in zbor sekcije ter društva

Program

10.45 registracija udeležencev pred začetkom dogodka
11.00 začetek
14.30 zaključek

Trajanje: 4 ure

Kotizacija

Dogodek je namenjen le članom GZDBK in DKD DBK, udeležba je brezplačna. Obvezna predhodna prijava udeležbe. Ob prijavi udeležbe nam v e-prijavnico (v rubriki ostalo) obvezno najavite ali greste tudi na ogled Notola 2, da bomo učinkoviti pri oblikovanju oglednih skupin.

 

Dogodek organizira Sekcija za ravnanje s človeškimi viri v sodelovanju z Društvom za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine in s podjetjem Krka, d. d.

   

Kdaj: torek, 5. april 2016, ob 10.45 
Kje: v podjetju KRKA (Šmarješka cesta 6, Novo mesto)

Namen in cilj dogodka:
Sekcija za ravnanje s človeškimi viri (SRČV) tesno ter sinergično sodeluje z Društvom za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine (DKD DBK) že od svojega ustanovnega dne (20. februarja 2008). Tako redno in konstruktivno združujemo moči in skupaj, že vrsto let, organiziramo številne dogodke in srečanja z aktualnimi vsebinami za kadrovike ter vodilne menedžerje naše regije ter vse tiste, ki se s tem področjem pri svojem delu posredno ali neposredno srečujejo. Tokrat tretjič zapored, v skupnem dogodku, organiziramo, tako zbor članov društva, kot zbor članov sekcije. Oba zbora bosta skupaj potekala eno uro (vsak po pol ure). Po obeh zborih bo sledila predstavitev HRM prakse podjetja Krka in nato še ogled Notola 2.

Ob prijavi udeležbe nam v e-prijavnico (v rubriki ostalo) obvezno najavite ali greste tudi na ogled Notola 2, da bomo učinkoviti pri oblikovanju oglednih skupin.

Vljudno vabljeni!

Mojca Novak, predsednica Sekcije za ravnanje s človeškimi viri (SRČV)

Judita Ledić, pedsednica Društva za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine (DKD DBK) 

Program dogodka:


10.45 - 11.00: Registracija udeleležbe

11.00 - 11.30: Zbor članov DKD DBK

 1. Otvoritev zbora članov in izvolitev organov zbora
 2. Poročilo o delu društva in blagajniško poročilo v letu 2015
 3. Poročilo nadzornega odbora
 4. Razprava o poročilih in sprejem poročil
 5. Razrešitev dosedanjih članov Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije
 6. Volitev organov društva
 7. Predlog programa dela 2016
 8. Razno 

11.30 - 12.00: Zbor članov Sekcije za ravnaje s ČV pri GZ DBK

 1. Odprtje zbora članov in izvolitv članov izvršilnega odbora
 2. Sprejem poročila o delu v letu 2015
 3. Predstavitev in sprejem programa dela za leto 2016 
 4. Ostalo

12.00 - 12.50: HRM podjetja KRKA 

12.50 - 13.30: Odmor s pogostitvijo 

13.30 - 14.30: Voden ogled Notola 2 


KAKO POSTATI ČLAN sekcije ali/in kako postati član društva?


V Sekcijo se lahko včlanite, tako da izponite Pristopno izjava SRCV in jo dostavite Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine (GZDBK). Članstvo v sekciji je za zaposlene pri podjetju, ki je član GZDBK, brezplačno. Več pojasnil lahko dobite od skrbnice sekcije mag. Nine Šab.

V DKD DBK se za članstvo obrnite na predsednico ali tajnico društva (Judita Ledić, predsednica, Dragica Ferbežar, tajnica).

Na dogodku bodo udeleženci seznanjeni tudi s projektoma APP - Atraktivna Promocija Promocije zdravja pri delu in Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu, ki ju je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov promocije zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Udeleženci bodo hkrati povabljeni tudi k sodelovanju v natečaju za delodajalce za izbor najboljših ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu in udeležbi Šestega strokovnega regijskega posveta v okviru projekta "Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu", ki bo potekal 14. aprila 2016, v Hotelu Balnea, v Dolenjskih Toplicah.

 

Prijave:

Dogodek je namenjen le članom GZDBK in DKD DBK, udeležba je brezplačna. Obvezna pa je predhodna prijava udeležbe. Ob prijavi udeležbe nam v e-prijavnico (v rubriki ostalo) obvezno najavite ali greste tudi na ogled Notola 2, da bomo učinkoviti pri oblikovanju oglednih skupin.Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno urejanje prijave ali odjave je 31. 3. 2016. 

Dodatna pojasnila: Dragica Ferbežar, 07 33 15 225, dragica.ferbezar@renault.com, mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.