Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Branje bilanc za vse

Program

11.30 začetek 
13.00 odmor za kavo
13.30 nadaljevanje
15.00 zaključek

Trajanje: 4 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: 79 € + DDV
Ostali: 100 € + DDV 
Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je cena za člane 65 € + DDV in za ostale 79 € + DDV na osebo.

Dogodek organizira v sodelovanju s podjetjem Biro Bonus, d. o. o. Izobraževanje je namenjeno vsem, ki želijo učinkovito analizirati bilance poslovnih partnerjev ter vsem, ki se želijo neplačnikom izogniti v velikem krogu. Tudi vsem, ki želijo jasno vedeti, kaj s svojim javnimi izkazi sporočajo o sebi drugim.

Kdaj: sreda, 25. maj 2016, ob 11.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj predavanja:
Izvedeli bomo, kaj vse lahko o posameznem podjetju razberemo iz računovodskih izkazov in česa nam ti ne povedo. Preverili bomo, kako vas preko bilance vidijo vaši obtoječi in potencialni poslovni partnerji.

Dogodek je namenjen vsem, ki po stroki niso nujno računovodje, a želijo izvedeti čim več o tem, kaj kažejo bilance in računovodske analize.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

 • Kaj nam o drugih povedo njihovi računovodski izkazi pa tudi, česa nam ne povedo?
 • Kje se skrivajo pasti, kje je prostor za »kreativno« računovodstvo?
 • Zakaj je pomembno da vemo, katere ocene in predpostavke je uporabil računovodja pri pripravi izkazov?
 • Zakaj so računovodski izkazi tudi naše spričevalo?
 • Poskušali bomo razumeti tudi, kako nas ob branju naših računovodskih izkazov vidijo drugi?
 • Kako se financirajo naši ključni poslovni partnerji?
 • Je njihov obstoj morda ogrožen?
 • Koliko prihodkov imajo naši konkurenti?
 • Kolikšen je njihov zaslužek?
 • Ali prihodke dosegajo z lastnim delom ali imajo podizvajalce?
 • Kakšen je trend njihovega poslovanja?
 • Kako poslujejo ključni dobavitelji?
 • Nam bodo ključni kupci še lahko plačevali v roku?
 • Kaj zanima banko ko odloča, ali nam bodo odobrili kredit?
 • O katerih postavkah v računovodskih izkazih podjetja, v katerega želim investirati, moram zahtevati dodatna pojasnila?
 • Branje bilance stanja, kaj skrivajo postavke sredstev in obveznosti?
 • Branje izkaza poslovnega izida, kaj zajemajo prihodki in odhodki?
 • Razmerje med denarnimi tokovi in bilancami.
 • Prednosti in pasti računovodske analize bilanc, kaj nam povedo koeficienti, indeksi in drugi izračuni, ki jih lahko razberemo na javno dostopnih portalih in kaj nam te številke lahko skrijejo? 

Predavateljica 
Marija Tomc Muc


Predavateljica je direktorica računovodskega servisa Biro BONUS, d. o. o., predsednica odbora sekcije računovodij in preizkušenih računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo ter članica izvršilnega odbora SRS pri GZDBK. Je aktivni in preizkušeni računovodja ter davčnik. Predava na različnih seminarjih, posvetih in delavnicah.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 19. 5. 2016. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20160525 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.