Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Aditivne tehnologije ali 3D tiskanje

strokovno predavanje

Program

10.00 Začetek
13.00 Zaključek

Trajanje: 4 pedagoške ure

Strokovno predavanje je brezplačno za vse zainteresiranje, a se je nanj potrebno prijaviti. 

Dogodek soorganiziramo v sodelovanju s Šolskim centrom Novo mesto ter s Fakulteto strojništva in brodogradnje iz Zagreba v sklopu katere imajo Center za aditivno tehnologijo.

Kdaj: četrtek, 5. maja 2016, ob 10.00
Kje: na Šolskem centru v Novem mestu (Šegova ulica 112 v veliki predavalnici N1_2)

Namen in cilj strokovnega predavanja:
3D tisk je tehnologija, ki je v zadnjih letih postala širše zanimiva na področjih razvoja in raziskav, konceptnega oblikovanja, predstavitvenih tehnik, konstruiranja, arhitekture, medicine idr.

3D tisk omogoča prenos digitalno izdelane virtualne 3D zamisli v fizično obliko. Različne tehnologije 3D tiska omogočajo različne kakovosti in možnosti izdelave prototipov, modelov in maket. Za izdelavo (natis) teh se lahko uporabljajo že tudi različni materiali kot so plastika, guma, kovina, biorazgradljivi materilali idr.

Zahteve trga po nižanju stroškov in vse manjšem razpoložljivem času za razvoj izdelkov, nenazadnje tudi tajnost lastnega razvoja, so vedno bolj v ospredju. Zato podjetja vse pogosteje posegajo po aditivni tehnologiji (3D tiskanju) s katero si lahko razvijajo in izdelajo izdelek neposredno iz lasnih digitalnih predlogov zanj.

Vljudno vabljeni!

Program strokovnega predavanja bodo izvajali predavatelji zagrebške fakultete strojništva in brodogradnje. Za udobje gostujočih predavateljev ter prisotnih udeležencev bo poskrbela Višja strokovna šola pri Šolskem centru Novo mesto po predvidenem dnevnem redu:


10.00 - 11.30 predavanja:

  1. Center za aditivne tehnologije v Zagrebu bo predstavil prof. dr. sc. Mladen Šercer
  2. Postopke aditivne proizvodnje polimernih izdelkov bo predstavila doc. dr. sc. Ana Pilipović
  3. Postopke aditivne proizvodnje kovinskih izdelkov in kalupov bo predstavil izv. prof. dr. sc. Damir Godec
  4. Aditivno proizvodnjo v medicini bo predstavil Miodrag Katalenić 

11.30 - 12.00 ogled izdelave izdelkov na 3D tiskalnikih:

  1. MarkerBot Replicator 2X
  2. Stratesys PolyJet

12.00 - 12.10 odmor

12.10 -  okrogla miza in interaktivna razprava

Udeležba je brezplačna za vse, a se je na dogodek potrebno
predhodno pisno prijavit ali na e-naslov: 

marica.prijanovic-tonkovic@guest.arnes.si 

ali na e-prijavnico.


Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo le na zahtevo udeleženca. 

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 31. 4. 2016. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 2016050500 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si