Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Nov zakon o javnem naročanju (ZJN-3): Kako po novem poteka oddaja ponudb?

PRIJAVE ZAKLJUČENE

Program

9.00 začetek
11.00 odmor s pogostitvijo 
11.30 nadaljevanje 
13.00 odmor
13.10 nadaljevanje 
14.40 zaključek

Trajanje: 5 ur in 40 minut

Kotizacija

PRIJAVE SO ZAKLJUČENE. Ponovnitev vsebine je v pripravi.Kdaj: torek, 3. maj 2016, ob 9.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja z delavnico:
S 1.4.2016 je pričel veljati nov Zakon o javnem naročanju ZJN-3. Namen izobraževanja je v predstavitvi novosti in sprememb glede na ZJN-2 in prikazu praktičnih primerov, kako zakon učinkovito izvajati v praksi. Na seminarju bodo poleg sistematičnega prikaza novosti ZJN-3 med drugimi podani tudi odgovori na vprašanja: Kako bo po novem potekala oddaja ponudb? Bodo reference po novem lahko tudi merilo? Bo možno zahtevati, da bo ključen kader zaposlen pri ponudniku? Kakšen bo položaj podizvajalcev? Bo možno zahtevati, da del predmeta naročila izvede ponudnik sam? Bo za sklenitev aneksov še potrebno predhodno izvajati postopke? Kako se bodo obravnavala: več dela, dodatna dela, nujna dela, nepredvidljiva dela? Kakšen bo protokol preveritve ponudb?

Vljudno vabljeni!

Vsebina 


1. Predstavitev ključnih splošnih novosti ZJN-3
- novosti pri splošnih načelih javnega naročanja
- skupno javno naročanje
- pravila za sporočanje in komunikacija
- status ponudbe in vpogled v ponudbeno dokumentacijo

2. Dokumentacija v zvezi z naročilom
- razlogi za izključitev
- pogoji za priznanje sposobnosti
- merila za razvrščanje ponudb
- dopolnitev in pojasnjevanje ponudb
- podizvajalci
- neobičajno nizka ponudbe
- odločitve, ki jih lahko sprejemajo naročniki v postopku javnega naročila

3. Vrste postopkov javnega naročanja z njihovimi posebnostmi
- odprti postopek
- omejeni postopek
- konkurenčni dialog
- konkurenčni postopek s pogajanji
- postopek pogajanj brez objave
- postopek naročila male vrednosti

4. Dopustne spremembe pogodbe

5. Delavnica
- analiza aktualnega naročila Sklada kmetijskih zemljišč

Izobraževanje je namenjeno predvsem tistim, ki pripravljate ponudbe na javne razpise ter vsem ostalim, ki jih vsebina tega izobraževanja zanima.

Predavateljica 
Milena Basta Trtnik

Milena Basta Trtnik, univ. dipl. prav., direktorica družbe Bonorum, d. o. o., je strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnega partnerstva. Izkušnje s področja javnih naročil si je pridobila v okviru dela na Državni revizijski komisiji ter v okviru družbe Bonorum, d. o. o., kjer uspešno svetuje tako ponudnikom kot naročnikom. Je avtorica več strokovnih člankov in soavtorica komentarja ZJN-3, urednica strokovnih besedil in izkušena predavateljica.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila.
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 17. 4. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20160503 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si