Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Poslovni bonton, odnos do sebe, do drugih in do dela botrujejo uspehu podjetja

delavnica

Program

11.40 začetek
13.10 odmor
13.30 nadaljevanje
15.00 zaključek

Trajanje: 4 andragoške ure

Kotizacija

Člani: 95 € + DDV
Ostali: 130 € + DDV

Kdaj: torek, 17. maj 2016, ob 11.40 

Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj izobraževanja:
Udeležencem želimo pokazati in izpostaviti učinke prakticiranja ustreznega poslovnega bontona skozi odnos do sebe, odnos do drugih in odnos do dela. Odnos do sebe je zrcalo odnosa do drugih. Odnos do dela in organizacije pa se kaže v rezultatih podjetja. Poznavanje bontona je ključ do samozavestnega in pravilnega ter odločnega vedenja v različnih poslovnih situacijah. Zaposleni so zrcalo organizacije. 

Koristi udeležencev: Zavedanje učinka lastnega in poslovnega bontona, da s svojim odnosom prispevajo več in bolje k uspešnosti podjetja v katerem delujejo kot posamezniki ali kot del tima.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

Delavnica je namenjena vsem, ki delamo med ljudmi in z ljudmi, posebej vodstvenim delavcem, tajnicam, poslovnim sekretarjem, referentom in drugim, ki pri svojem delu prihajajo v stik s strankami ali pa zgolj želijo ponovno ozavestiti pomen poznavanja odnosa do sebe, drugih, do dela in poznavanja poslovnega bontona. Ob splošnih izhodiščih bomo podrobneje osmislili:

  • Odnos do sebe in do drugih
  • Odnos do dela in delovne organizacije
  • Stili vedenja
  • Zakaj poslovni bonton v podjetju?
  • Sprejem stranke in poslovni bonton, osnovna pravila, osebna urejenost zaposlenih
  • Bonton pri komunikaciji po telefonu

Predavateljica 
Irena Vrhovnik

Irena Vrhovnik je učiteljica slovenskega jezika, andragoginja, NLP Coach (International Neuro-Linguistic Programming Trainers Association) in mednarodni SDI (Strength Deployment Inventory) trener. 2008 je opravila TA (Transakcijsko analizo) 101, kjer študij nadaljuje. Opravila je Pedagoško-andragoško izobraževanje za predavatelje višjih šol, na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot predavateljica ali trenerka je sodelovala s številnimi podjetji in organizacijami, med katerimi so Krka, d. d., Terme Krka, d. o. o., Domel, d. o. o., Ministrstvo za obrambo RS, Slovenska vojska, Center za usposabljanje Poljče, Adria Mobil, d. o. o., GZS, CPU, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Chiesi Slovenija, d. o. o., UKC Ljubljana, Zdravstveni domovi v Sloveniji, Slovenski inštitut za standardizacijo, Slovensko farmacevtsko društvo, na Tednih vseživljenjskega učenja in Svetovnih tednih podjetništva.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 11. 5. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20160407 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si