Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Upravljanje z znanjem v organizacijah

delavnica

Program

8.30 začetek
11.00 zaključek

Trajanje: 3 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: brezplačno udeležbo omogočamo v sodelovanju z IC MODROST
Ostali: 50 € + DDV

 

Kdaj: četrtek, 8. september 2016, ob 8.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj delavnice:
Velik del premoženja organizacije ni opredmeten in se nahaja v glavah ljudi in konec delovnega dneva iz organizacije odide. Koliko se v organizacijah zavedamo tega dejstva in koliko poskrbimo, da imamo pregled nad organizacijskim znanjem ter skrbimo za načrtno organizacijsko učenje, ki vključuje učinkovit prenos znanja med zaposlenimi? 

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

  • Organizacijsko učenje in »zemljevidi znanja«.
  • Kje so skriti viri znanja v organizaciji?
  • Vzpostavljanje “baze znanja”.
  • Kako zastaviti učinkovit sistem prenosa znanja v organizaciji in zagotoviti, da ob morebitnem odhodu sodelavcev, znanje v organizaciji ostane.

Predavateljica 
Dragana Prijanovič

Je univerzitetna diplomirana ekonomistka s pedagoško-andragoško izobrazbo. Končala je mednarodne programe NLP (Nevrolingvistično programiranje) Praktik, NLP Mojster Praktik, ADEC (Adult Educator in Company – izobraževalec odraslih v podjetju) mojster trener (ADEC Master Trainer) in je licenciran NLP Coach in NLP Trener. Je licenčna trenerka SDI (Strength Deployment Inventory) in moderatorka. Njene delavnice so izrazito praktično naravnane, saj ima 25 let delovnih izkušenj v gospodarstvu na različnih področjih dela (finančno računovodska služba, skrb za ključne kupce, prodaja podjetjem, razvoj produktov, vodenje projektov …) , z izobraževanjem in razvojem zaposlenih pa se ukvarja od leta 2003. Sedaj kot coach, izobraževalna trenerka, moderatorka in svetovalka doprinaša podjetjem in posameznikom pri osebni in poslovni rasti. Kot obliko dela uporablja različne moderatorske in druge participativne pristope, v katere v največji meri vključi udeležence.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca. Brezplačno udeležbo članom GZDBK omogočamo skupaj z IC MODROST, izobraževalne in poslovne storitve, Dragana Prijanovič s.p.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 5. 9. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20160908 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si